Tiếng Anh kinh doanh

Khóa tiếng Anh kinh doanh của trường Beci có ở cơ sở Beci Main Campus

The SBEC được thiết kế nhằm trang bị cho học viên với khả năng sử dụng Tiếng Anh trong kinh doanh ở các kĩ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết thông qua việc kết nối và luyện tập với những yếu tố cơ bản của Communicative Language Teaching.

Thời lượng khóa học1- 24 Tuần
Ngày bắt đầuMỗi thứ hai
Cấp độTrung cấp
Giờ học

Lớp 1:1- 5 tiết

Lớp nhóm -1 tiết

Lớp tối – 3 tiết (Tùy chọn)

Bài kiểm tra sản phẩm

Mỗi lần mỗi tháng

Mục tiêu:

– Tham gia hiệu quả vào các hoạt động giao tiếp khác nhau đòi hỏi năng lực tiếng Anh thương mại.

– Đáp ứng các yêu cầu giao tiếp bằng tiếng Anh thương mại, việt hoặc nói các chủ đề giao tiếp khác nhau trong lĩnh vực kinh doanh.

– Thiết kế và trình bày các bài thuyết trình kinh doanh và quản lý hiệu quả các cuộc họp kinh doanh. Yêu cầu: Học viên ít nhất phải sở hữu điểm TOEIC từ 400 trở lên hoặc IELTS từ band 3.5 trở lên.

CÁC CẤP ĐỘ SBEC

The SBEC có 3 cấp độ với mỗi cấp độ được thiết kế để đáp ứng các nhu cầu và cải thiện năng lực tiếng Anh thương mại cụ thể của người học.

Học viên có thể lựa chọn các cấp độ mong muốn:

Cấp độ 1

Chuẩn bị trước khi làm việc

– Từ vựng kinh doanh thông thường

– Kỹ năng viết thư giới thiệu và thư xin việc

– Kỹ năng phỏng vấn xin việc

Cấp độ 2

Lợi thế để phát triển chuyên nghiệp

– Kỹ năng viết trong kinh doanh (những Email doanh nghiệp ngắn)

– Hiểu và nói về biểu đồ và đồ thị

– Diễn ngôn kinh doanh (Cuộc trò chuyện qua điện thoại, Cuộc họp ngắn)

Cấp độ 3

Nâng cao để phát triển sự nghiệp

– Kỹ năng viết trong kinh doanh (Viết tin nhắn và báo cáo kinh doanh ngắn).

– Đọc sách kinh doanh (Đọc bài viết từ các ản phẩm kinh doanh và cảm nghĩ về chúng)

– Các cuộc họp kinh doanh (lắng nghe, hiểu và đưa ra ý kiến trong các cuộc họp)

LỚP 1:1

Speaking

– Business English Speaking (2 tiết học) Các tiết học này trang bị cho học viên các bộ kỹ năng và năng lực cần thiết trong việc nói tiếng Anh thương mại. Đồng thời, đem lại cơ hội thực hành có phương pháp và tiếp xúc thực tế với các chủ đề và thảo luận có liên quan trong lĩnh vực kinh doanh.

Listening

– Interactive Comprehension (1 tiết học) Các tiết học này giúp học viên tiếp cận các tình huống tiếng Anh thương mại thực tế thông qua các tài liệu âm thanh và video và hướng dẫn học viên trong quá trình phát triển khả năng nghe hiểu của họ.

Writing

– Business English Correspondence (1 tiết học) Thông qua việc tìm hiểu chi tiết về các hình thức và phong cách thư tín kinh doanh khác nhau và các bài tập giúp học viên thành thạo trong việc thấu hiểu cấu trúc thư tín kinh doanh, các học viên được học để trở thành những người viết thư tín kinh doanh thành thạo.

Reading

– Business English Vocabulary and Text Comprehension (1 tiết học) Thông qua việc tìm hiểu một cách toàn diện và tiếp xúc thực tế các tài liệu đọc kinh doanh, các học viên có thể thực hành và nâng cao kỹ năng hiểu văn bản của họ trong kinh doanh.

LỚP NHÓM

Business English Activities (Presentations, Debates, and Role Plays).

Các lớp học này là nơi để học viện áp dụng toàn diện và rộng rãi và thực hành các kỹ năng và năng lực mà họ có được từ các lớp học khác. Đây là một nền tảng cho sinh viên thực hành lưu loát, phát triển sự tự tin và được tiếp xúc với các tình huống khác nhau của lĩnh vực kinh doanh và học viên sẽ có những phản ứng hiệu quả khi tham gia các hoạt động này.

LỚP TỐI

* Lớp tối của SBEC áp dụng tương tự như lớp SPEED ESL (tùy chọn 3 tiết học).

THỜI KHÓA BIỂU MẪU

Chương trình ban ngày

Giờ họcMôn họcGiáo viênPhòng học
8:00-8:50PresentationT. MeldaJ1
9:00-9:50CNN Listening 2T. TaylorB10
10:00-10:50Break
11:00-11:50Speaking (market Leader)T. IrisH1
12:00-12:50Lunch
1:00-1:50InterviewT. GlendaC9
2:00-2:50Break
3:00-3:50Vocabulary in Business in useT. HarbethH14
4:00-4:50CNN Reading 2T. GretchenC2
5:00-5:50Break

* Học viên SBEC được phép đi ra ngoài các ngày trong tuần sau các giờ học ban ngày.

Lớp tối (Tự chọn)

Giờ họcMôn họcGiáo viênPhòng học
6:00-7:05Dinner
7:10-8:00Pattern English 2T. Budz (Filipino Teacher)E3
8:10-9:00Native Speaking 3T. Keith (American Teacher)E6

* Lịch học của học viên khác nhau tùy thuộc vào thời gian lưu trú của họ và lựa chọn lớp học.