Khóa Giao tiếp

CƠ SỞ AYALA

Premium ESL / Power Speaking Course

– Khóa học này dành cho tất cả mọi người từ người mới bắt đầu đến trình độ nâng cao muốn học nói, nghe, đọc, viết, ngữ pháp, từ vựng và phát âm.
– Khoá học nhằm mục đích cho học sinh cách dùng các thành ngữ, từ vựng thường xuyên sử dụng trong cuộc sống hàng ngày.
– Học sinh sẽ học tiếng Anh dễ dàng và nhanh chóng trong khi vui chơi bằng cách đặt câu hỏi và trả lời, không chỉ nghe.
– Học sinh có thể có tối đa 3 lớp học dành cho giáo viên bản xứ (tối đa ESL – áp dụng đối với học sinh từ trình độ 3 trở lên).
– 8 lớp dành cho khoá học ESL cơ bản / 4 lớp dành cho khoá họcPower Speaking.
– Bài kiểm tra tiến bộ được thực hiện 4 tuần một lần cho mỗi học sinh. (Bắt buộc đối với lớp học cơ bản, khoá học Power Speaking là tuỳ chọn).

* Morning CNN, BBC, Ted Talk, Pop song, Sitcom
One on One Speaking, Grammar, Writing, Reading, Vocabulary
Group Listening, Debate, Pronunciation, Expression (Native Speaker)
* Night Daily English / Intensive Grammar / Various writing

* Lớp học buổi sáng và buổi tối là tùy chọn cho sinh viên ký túc xá Banilad

 

CƠ SỞ BANILAD

Premium ESL / Intensive ESL

– Đối với mỗi môn học, sinh viên có thể cải thiện kỹ năng tiếng Anh của mình với các lớp học một kèm một.
– Đối với các lớp học nhóm, có các hoạt động khác nhau sẽ giúp học sinh đạt được các kỹ năng cho cuộc sống hàng ngày.
– 1 lớp buổi sáng + 9 lớp thông thường (Chuyên sâu: 6 lớp một kèm một) + 2 lớp buổi tối (12 lớp).
– Kiểm tra tiến độ được thực hiện 4 tuần một lần.
Premium ESL and Intensive ESL Class Contents.

* Morning CNN, BBC, Ted Talk, Pop song, Sitcom
One on One Speaking, Grammar, Writing, Reading, Vocabulary
Group Listening, Debate, Pronunciation, Expression(Native Speaker)
* Night Daily English / Intensive Grammar / Various writing

Premium ESL – Các lớp buổi sáng, buổi tối là tùy chọn để tham dự.
Intensive ESL – Các lớp buổi sáng là tùy chọn, các lớp học buổi tối là bắt buộc phải tham dự.