Khóa TOEIC

TOEIC FOUNDATION

TOEIC Foundation nhằm mục đích cung cấp cho học viên chương trình đào tạo tiếng Anh cao cấp bằng cách đem lại các bài tập với sự giới hạn thời gian và một loạt các bài kiểm tra có thể giúp họ hiểu về các thiết lập kinh doanh/ chuyên nghiệp.

Thời lượng khóa học1- 24 tuần
Ngày bắt đầuMỗi thứ Hai
Cấp độTất cả các cấp độ
Giờ họcLớp 1:1 – 4 tiết

Lớp nhóm – 2 tiết

Lớp tối – 3 tiết (Tùy chọn)

Mục tiêu: Để phát triển trình độ tiếng Anh của học viên trong tất cả các kỹ năng Đọc, Nghe, Việt, Ngữ pháp, Từ vựng và nói.

Kiểm tra: Nhà trường có thể sắp xếp tổ chức các bài thi thử nếu học sinh muốn tham gia.

LỚP 1:1

Speaking: Mỗi chủ đề được trình bày cẩn thận với các bài tập để giúp học viên hiểu các vấn đề và bày tỏ ý kiến của riêng mình .

Listening: Các bài tập được thiết kế cung cấp cho người học cơ hội áp dụng những sự hiểu biết của họ về các thông điệp dựa trên âm thanh với các nhiệm vụ yêu cầu nói, đọc và viết.

Reading: Học viên có thể học các kỹ năng đọc hiểu, tìm ý chính và sử dụng ngữ cảnh để hiểu các mục từ vựng.

Grammar: Tài liệu cho lớp học được tổ chức theo các thể loại ngữ pháp, chẳng hạn như các thì, câu hỏi và bài viết. Trong đó, có một số bài tập cho học viên thực hành ngữ pháp mà họ đã học.

Các lớp học nhóm được chia sẻ bởi TOEIC Foundation & Đảm bảo

* Đối với học viên mới, trưởng bộ môn sẽ sắp xếp lớp nhóm tương ứng với trình độ của học viên.

Speaking: Hoạt động nói mang đến những cơ hội để học viên tiếp cận với những câu hỏi đa dạng ở những nội đúng cụ thể. Những câu hỏi được đặt ra từ bất kì một bài học nào.

Pattern & Strategies: Đây là phần tổng hợp dành cho học viên TOEIC chứa các mô hình và chiến lược hữu ích khác nhau cần thiết để làm bài kiểm tra. Nó bao gồm một số bài tập mỗi sau một chủ đề có thể là một công cụ được sử dụng để kiểm tra mức độ họ hiểu cuộc thảo luận.

Grammar: Ngữ pháp nhấn mạnh vào các cấu trúc dễ hiểu cho những người học TOEIC. Các hoạt động từ dễ dàng đến phức tạp được đặt ra để đo lường sự tiến bộ, bao gồm một số bài tập nói dựa trên nhiệm vụ nhằm củng cố và tích hợp lý thuyết vào kinh nghiệm thực tế.

LỚP TỐI

  • Dictation and Shadowing
  • Speaking Vocabulary
  • Grammar

THỜI KHÓA BIỂU MẪU

Chương trình ban ngày

Giờ họcMôn họcGiáo viênPhòng học
8:00-8:50GC (Pattern & Strategies)T. WalterE7
9:00-9:50ReadingT. MelissaI10
10:00-10:50GC (Grammar)T. DaveE7
11:00-12:50Lunch
1:00-1:50ListeningT. MaricelH5
2:00-2:50GrammarT. BonA4
3:00-3:50SpeakingT. JosephD7
4:00-4:50Break

* Học viên TOEIC không được ra ngoài từ thứ Hai đến thứ Năm.

Lớp tối (Tự chọn)

Giờ họcMôn họcGiáo viênPhòng học
5:00-5:50Diction và ShadowingT. IrisF5
6:00-6:30Dinner
6:30-7:20Speaking VocabularyT. IrisF5
7:20-8:00GrammarT. IrisF5

* Lịch học của học viên khác nhau tùy thuộc vào thời gian lưu trú của họ và lựa chọn lớp học.

TOEIC GUARANTEE

TOEIC đảm bảo dành cho học viên cần điểm kiểm tra chính thức. Trong chương trình này, trường sẽ cung cấp các tài liệu phù hợp, đào tạo/bài giảng chuyên sâu và hàng loạt bài thi thử TOEIC. Quá trình học tập này tạo ra tác động lớn để đạt được điểm chính thức mong muốn của họ trong vòng 3 tháng.

Thời lượng khóa học12 tuần
Ngày bắt đầuMỗi thứ Hai
Giờ họcLớp 1:1 – 4 tiết

Lớp nhóm – 2 tiết

Lớp tối – 3 tiết (Bắt buộc)

Cấp độ:

Điểm đầu vàoĐầu ra đảm bảo
400+600 trở lên
550+700 trở lên
700+800 trở lên

Mục tiêu: Để cải thiện kỹ năng của học viên trong tất cả các khía cạnh của các bài kiểm tra nhằm cho phép họ đạt được điểm số mục tiêu cụ thể.

Kiểm tra: Vào tuần thứ 10, học viên phải làm bài kiểm tra Nghe và Đọc TOEIC chính thức tại Philippines để xem điểm số đạt được cải thiện như thế nào.

Điều kiện:

– Học viên phải có Điểm Nghe và Đọc TOEIC chính thức hợp lệ. (Điểm TOEIC đạt được trong vòng 2 năm trở lại đây)

– Thời lượng tối thiểu của chương trình này là 12 tuần

– Học viên phải hoàn thành 98% tham dự trong tất cả các lớp.

– Học viên phải hoàn thành tất cả các bài tập về nhà và các hoạt động theo yêu cầu của giáo viên.

Nếu học viên không đạt được số điểm bảo đảm bắt buộc, học viễn sẽ được học miễn phí cho đến khi điểm số tăng lên và phải tuân thủ điều kiện của khóa học. (Những chi phí khác không được miễn phí như chỗ ở, gia hạn Visa và những thứ khác)

* Bất kỳ vi phạm các điều kiện do trường quy định sẽ tự động bị mất quyền lợi bảo đảm của học viên.

LỚP 1:1

Reading Part 5&6: Phần Đọc này bao gồm một câu có một khoảng trống trong đó. Học sinh cần quyết định từ hoặc cụm từ nào hoàn thành tốt nhất câu. Chọn câu trả lời đúng đòi hỏi phải sử dụng kiến thức về ngữ pháp và từ vựng của họ.

Reading Part7: Các câu hỏi dựa trên nhiều tài liệu học như thông báo, thư, biểu mẫu, bài báo và tạp chí và quảng cáo. Trả lời các câu hỏi dựa trên những gì được nêu hoặc ngụ ý trong đoạn văn.

TOEIC Listening: Mỗi phần có các nội dụng khác nhau. Các học viên sẽ chỉ nghe tài liệu một lần cho mỗi câu hỏi. Tất cả các câu hỏi sẽ có chủ đề hoặc tình huống mà bạn có thể gặp phải một cách thường xuyên trong môi trường kinh doanh.

Speaking: Mỗi chủ đề được trình bày cần thận với các bài tập để giúp học sinh hiểu các vấn đề và bày tỏ ý kiến của riêng mình .

LỚP TỐI

  • TOEIC Listening Test
  • TOEIC Reading Test

THỜI KHÓA BIỂU MẪU

Chương trình ban ngày

Giờ họcMôn họcGiáo viênPhòng học
8:00-8:50GC (Pattern & Strategies)T. WalterE7
9:00-9:50Reading Part 7T. HaideeG10
10:00-10:50Break
11:00-11:50TOEIC ListeningT. ShamJ12
12:00-12:50Lunch
1:00-1:50GC (Speaking)T. LorieH2
2:00-2:50Break
3:00-3:50Reading Part 5&6T. MadisonA6
4:00-4:50SpeakingT. CandiceA1

* Học viên TOEIC không được ra ngoài từ thứ Hai đến thứ Năm.

Lớp tối (Tự chọn)

Day of WeekGiờ họcMôn họcGiáo viênPhòng học
Monday5:00-8:00Listening/Reading TestT. Walter

 

E7
TuesdayRationalization
WednesdayListening/Reading Test
ThursdayRationalization

* Lịch học của học viên khác nhau tùy thuộc vào thời gian lưu trú của họ và lựa chọn lớp học.