Lớp học cung cấp 7 lớp học 1:1 và không có lớp học nhóm. Vì vậy, học viên có thể hoàn toàn tùy chỉnh và linh hoạt theo nhu cầu cá nhân và tập trung vào điểm yếu của mình. Khóa học phù hợp cho những học viên muốn tập trung cao độ và cải thiện tiếng Anh chuyên sâu trong thời gian ngắn.

Chương trình học:

Khóa học

Lớp 1:1

Lớp 1:4

Lớp tự chọn

Premium Speaking

7 tiết

Reading Adventure, Discussion, Pattern Basic, Survival English, Dynamic English, Basic Tactics Listening, Express it own.

Tùy theo nhu cầu, Học viên sẽ có từ 2-3 tiết tập trung cho kỹ năng nói

Không

2 tiết, 1 lớp tối đa 12 người

TOEIC Listening, Listening & Dictation

* Yêu cầu đầu vào: cấp độ 1-5

* Mặc dù lớp tự chọn không bắt buộc học viên phải tham gia nhưng nếu là học viên mới, bạn sẽ phải tham gia trong vòng 4 tuần đầu

* Lớp tự học bắt buộc (1 giờ): Học viên sẽ tự học 1 giờ tại phòng tự học của trường vào lúc 21 giờ