Intensive Speaking

Khóa này được đào tạo tại cơ sở PINES MAIN

Cũng như khóa Power ESL, khóa học này thiết kế cho học viên chú trọng vào kỹ năng nói bằng cách tăng cường lớp 1:1. Khóa học này đặc biệt phù hợp cho học viên muốn nâng cao khả năng giao tiếp trong thời gian ngắn nhất bằng cách thêm một lớp 1:1 với giáo viên. Theo chương trình này học viên sẽ có 5 lớp 1:1 + 2 lớp học nhóm nhỏ mỗi ngày.

Chương trình học:

Khóa học

Lớp 1:1

Lớp 1:4

Lớp tự chọn

Intensive Speaking

5 tiết

Paragraph Building, Expression in Use, Intermediate Reading, Vocabulary & Grammar, Dynamic English.

Tùy theo nhu cầu, Học viên sẽ có từ 2-3 tiết tập trung cho kỹ năng nói

2 tiết, 1 lớp 3-4 học viên

Developing Listening, Public Speaking.

2 tiết, 1 lớp tối đa 12 người

TOEIC Listening, Listening & Speaking, Listening & Dictation, Basic Guitar, Watch & Learn, Survival English, Business English

* Yêu cầu đầu vào: cấp độ 1-5

* Mặc dù lớp tự chọn không bắt buộc học viên phải tham gia nhưng nếu là học viên mới, bạn sẽ phải tham gia trong vòng 4 tuần đầu

* Lớp tự học bắt buộc (1 giờ): Học viên sẽ tự học 1 giờ tại phòng tự học của trường vào lúc 21 giờ