Khóa TOEIC

Chương trình được thiết kế nhằm trang bị đầy đủ kĩ năng cần thiết cho kì thi TOEIC.

Học viên sẽ học 8 tiếng/ ngày với các giáo viên có chuyên môn trong giảng dạy TOEIC. Học viên có thể đăng kí lớp Callan. Học viên sẽ làm các bài kiểm tra hàng tuần để làm quen với dạng bài thi TOEIC

 

Chương trình học (ngày)Thời gianGiáo trình
6 lớp 1 kèm 1Từ 1 đến 48 tuần

TOEIC TEST Strengthen

TOEIC TEST Speaking

TOEIC TEST Vocabulary

News

Group Listening, Group Reading

Callan Method

2 lớp nhóm (ít học viên)
2 lớp nhóm (nhiều học viên)