Khóa Light ESL

Tối đa 8 tiết/ ngày

Gói học tập này bao gồm 4 lớp 1 kèm 1 và 4 lớp nhóm. 

Khóa này không bao gồm lớp Callan, TOEIC, IELTS và tiếng Anh thương mại.

 

Chương trình học (ngày)Thời gianPhù hợp với
4 lớp 1 kèm 1Từ 1 đến 48 tuần
  • Cải thiện kĩ năng sử dụng tiếng Anh
  • Tham gia chương trình Working Holiday
  • Thời gian học mỗi ngày ngắn hơn lớp Standard
2 lớp nhóm (ít học viên)
2 lớp nhóm (nhiều học viên)