Khóa Standard ESL

Tối đa 10 tiết/ ngày

Gói hoc tập này bao gồm 6 lớp 1 kèm 1 và 4 lớp nhóm. Học viên có thể học cân bằng cả 4 kĩ năng và lớp Callan. Chương trình học được sắp xếp dựa trên mục tiêu và kết quả kiểm tra của học viên. Gói Standard này phù hợp cho những học viên có khả năng theo học khoảng thời gian dài trong ngày.

Chương trình học (ngày)Thời gianPhù hợp với
6 lớp 1 kèm 1Từ 1 đến 48 tuần
  • Cải thiện kĩ năng sử dụng tiếng Anh
  • Du học tại quốc gia nói tiếng Anh
  • Tham gia chương trình Working Holiday
  • Tham gia các chương trình giao lưu, trao đổi văn hóa
2 lớp nhóm (ít học viên)
2 lớp nhóm (nhiều học viên)