Khóa IELTS Special Training

Học viên sẽ học 8 tiếng/ ngày với các giáo viên có chuyên môn trong giảng dạy IELTS.

Chương trình được thiết kế tập trung vào các kĩ năng cần thiết cho bài thi IELTS. Chương trình học phù hợp cho những học viên lần đầu học IELTS.

 

Chương trình học (ngày)Thời gianGiáo trình
4 lớp –> IELTS (4 kĩ năng)Từ 1 đến 48 tuần

IELTS Speaking

IELTS Phraseology (Vocab & Speaking)

IELTS Test Preparation (IELTS 4 Skills Practice)

IELTS Test Preparation  2 (IELTS 4 Skills Practice)

Topic Idiom

Callan Method

ESL Speaking

2 lớp –> kĩ năng cần thiết cho IELTS
1 lớp Speaking
1 lớp Callan