Khóa Gia Đình

Giáo viên dạy trẻ em sẽ sử dụng phương pháp phù hợp để khơi gợi sự chú ý, kích thích trí tò mò của trẻ.

Lịch học của phụ huynh cùng thời gian với con. Lớp học của phụ huynh sẽ cùng hoặc gần với lớp học của con.

 

Chương trình học (ngày)Thời gianGiáo trình
Trẻ từ 5 tuổi: 6 lớp 1 kèm 1Từ 1 đến 48 tuần

Talking Time

Smart English

Smart Starter

Good English

Magic Phonics

Phụ huynh: 6 lớp 1 kèm 1