Khóa Tiểu học, THCS, THPT

BẬC TIỂU HỌC (LỚP 1 – 6)

Các lớp Tiểu học của Trường Quốc tế SMEAG được cung cấp các lớp học bắt buộc như: Tiếng Anh, Toán và Khoa học. Ngoài các lớp học thông thường, trường cung cấp các lớp học tiếng Anh tăng cường, phù hợp với lứa tuổi và trình độ tiếng Anh của học sinh, dựa trên các tài liệu đáng tin cậy của Cambridge (YLE, KET, PET).

Trong khóa học của Trường Tiểu học Quốc tế SMEAG, cả hai lớp tiếng Anh chính quy và tăng cường được cung cấp cùng một lúc, giúp học sinh học và chuẩn bị tốt hơn cho việc học tập cao hơn trong tương lai.

Yêu cầu đối với học sinh

Học sinh có độ tuổi từ 7 – 12 tuổi và có thể chứng minh khả năng học tập của mình dựa trên hồ sơ học bạ trước đó.

Thời gian nhập học

Hàng năm cho đến tuần đầu tiên của tháng 8 [trước khi bắt đầu năm học

Thời lượng

3 Lớp Bắt Buộc

4 Lớp Tiếng Anh Tăng Cường

4 Lớp hoạt động bổ sung mỗi ngày

Thời khóa biểu
06:50 – 07:00Điểm danh Sáng
07:00 – 08:00Ăn sáng
08:00 – 08:50Khoa học
09:00 – 09:50Toán
10:00 – 10:50Tiếng Anh
11:00 – 11:30Ngữ pháp
11:30 – 12:50Ăn trưa
12:50 – 13:40Kĩ năng Nói (ESL)
13:50 – 14:40Kĩ năng Viết (ESL)
14:50 – 15:40Kĩ năng Đọc (ESL)
15:50 – 16:40Tự học
16:40 – 17:30Hoạt động thể thao
17:30 – 19:00Ăn tối
19:00 – 19:50Lớp Tối – Viết nhật kí/ Từ vựng
20:00 – 20:50Lớp Tối – Hoạt động thể thao
21:20 – 21:50Điểm danh tối

Lịch học

Năm20192020
ThángTháng 6Tháng 7Tháng 8Tháng 9Tháng 10Tháng 11Tháng 12Tháng 1Tháng 2Tháng 3Tháng 4Tháng 5
Lớp 1 – 12Nghỉ hèHọc kì 1NightHọc kì 2

Mô tả chương trình

Chương trình/ Phân LoạiESL by Cambridge
Chương trìnhMoverFlyerKETPET
Thứ 2 – thứ 6Thứ Bảy – chủ nhật
Lớp bắt buộcKhoa họcThứ Bảy – Kiểm tra Mock Test

Chủ nhật – Tự do

Toán
Tiếng Anh
Tiếng Anh tăng cườngNgữ phápIn/ Out door Activity

Hoạt động ngoài trời với người hướng dẫn

Kĩ năng nói (ESL)
Kĩ năng viết (ESL)
Kĩ năng đọc (ESL)
Lớp tốiNhật kí đỏ/ Từ vựng – Lớp nhóm dựa trên trình độTự do
Yêu cầu nhập họcCó thể đánh giá và thay đổi cấp độ của bạn với bài kiểm tra đầu vào hoặc điểm kiểm tra Mock Test hàng tuần
Quy định

* Học viên phải tham gia lớp học bắt buộc

* Học viên phải tham gia Mock test hàng tuần (Không được phép vắng mặt/ cảnh báo cho gian lận)

Hoạt động thể thao

Zip line

Fire Station Visiting

Golf

Water Park

Futsal

BẬC TRUNG HỌC CƠ SỞ (LỚP 7 – 10)

Chương trình Trung học cơ sở tại Trường Quốc tế SMEAG bao gồm bốn năm học từ lớp 7 và 10. Các lớp học bắt buộc được chia thành ba loại: Tiếng Anh, Toán và Khoa học.

Ngoài các lớp học thông thường, trường cũng cung cấp các lớp học tiếng Anh tăng cường sử dụng sách giáo khoa TOEFL và IELTS.

Tại khóa học Trung học cơ sở của SMEAG Global School, bạn sẽ học các khóa học tiếng Anh được quốc tế công nhận, từ đó giảm gánh nặng cho việc học môn học ở cấp độ cao hơn và nâng cao sự tự tin của học sinh.

Yêu cầu đối với học sinh

Học sinh có độ tuổi từ 13 – 16 tuổi và có thể chứng minh khả năng học tập của mình dựa trên hồ sơ học bạ trước đó.

Thời gian nhập học

Hàng năm cho đến tuần đầu tiên của tháng 8 (trước khi bắt đầu năm học)

Thời lượng

3 Lớp Bắt Buộc

4 Lớp Tiếng Anh Tăng Cường

4 Lớp hoạt động bổ sung mỗi ngày

Thời khóa biểu
06:50 – 07:00Điểm danh Sáng
07:00 – 08:00Ăn sáng
08:00 – 08:50Khoa học
09:00 – 09:50Toán
10:00 – 10:50Tiếng Anh
11:00 – 11:30Ngữ pháp
11:30 – 12:50Ăn trưa
12:50 – 13:40Kĩ năng Nói (TOEFL/ IELTS)
13:50 – 14:40Kĩ năng Viết (TOEFL/ IELTS)
14:50 – 15:40Kĩ năng Đọc (TOEFL/ IELTS)
15:50 – 16:40Tự học
16:40 – 17:30Hoạt động thể thao
17:30 – 19:00Ăn tối
19:00 – 19:50Lớp Tối – Viết nhật kí/ Từ vựng
20:00 – 20:50Lớp Tối – Hoạt động thể thao
21:20 – 21:50Điểm danh tối

Lịch học

Năm20192020
ThángTháng 6Tháng 7Tháng 8Tháng 9Tháng 10Tháng 11Tháng 12Tháng 1Tháng 2Tháng 3Tháng 4Tháng 5
Lớp 1 – 12Nghỉ hèHọc kì 1NightHọc kì 2

Mô tả chương trình

Chương trình/ Phân LoạiThứ Hai – Thứ SáuThứ Bảy – chủ nhật
Khóa 1Khóa 2Khóa 3
Pre IELTSIELTS 5.5IELTS 6.0
Pre TOEFLTOEFL 60TOEFL 80
Lớp bắt buộcKhoa họcThứ Bảy – Kiểm tra Mock Test

Chủ nhật – Tự do

Toán
Tiếng Anh
Tiếng Anh tăng cườngNgữ phápIn/ Out door Activity

Hoạt động ngoài trời với người hướng dẫn

Kĩ năng nói
Kĩ năng viết
Kĩ năng đọc
Lớp tốiNhật kí đỏ/ Từ vựng – Lớp nhóm dựa trên trình độTự do
Yêu cầu nhập họcKET 140 – IELTS 3.5 – TOEFL 40
Có thể đánh giá và thay đổi cấp độ của bạn với bài kiểm tra đầu vào hoặc điểm kiểm tra Mock Test hàng tuần
Quy định

* Học viên phải tham gia lớp học bắt buộc

* Học viên phải tham gia Mock test hàng tuần (Không được phép vắng mặt/ cảnh báo cho gian lận)

Hoạt động thể thao

Horse Riding

Outreach program

Swimming

Cart Driving

Badminton

BẬC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG (LỚP 11 – 12)

Chương trình Trung học Phổ thông của Trường Quốc tế SMEAG bao gồm các lớp 11 và 12. Bộ Giáo dục Philippines hiện đang thực hiện Chương trình giảng dạy K-12 trong hai năm giáo dục còn lại để chuẩn bị cho học văn hóa đại học. SMEAG cung cấp kiến thức về Kế toán, Kinh doanh và Quản lý trong các lớp bắt buộc tập trung như văn học tiếng Anh, Toán/ Kế toán và Khoa học Vật lý.

Ngoài ra, học viên cũng có thể tham gia các lớp TOEFL/ IELTS/ ACT & GAC để đạt điểm số tiếng Anh được quốc tế công nhận và chuẩn bị vào đại học.

Ngoài các lớp học bắt buộc, tất cả các lớp học được thiết kế để chuẩn bị học đại học và sinh viên có được tiếng Anh học thuật cần thiết trước khi vào đại học.

Yêu cầu đối với học sinh

Học sinh có độ tuổi từ 16 – 17 tuổi và có thể chứng minh khả năng học tập của mình dựa trên hồ sơ học bạ trước đó.

Thời gian nhập học

Hàng năm cho đến tuần đầu tiên của tháng 8 (trước khi bắt đầu năm học)

Thời lượng

3 Lớp Bắt Buộc

4 Lớp Tiếng Anh Tăng Cường hoặc chương trình GAC

4 Lớp hoạt động bổ sung mỗi ngày

Thời khóa biểu
06:50 – 07:00Điểm danh Sáng
07:00 – 08:00Ăn sáng
08:00 – 08:50Khoa học
09:00 – 09:50Toán
10:00 – 10:50Tiếng Anh
11:00 – 11:30Ngữ pháp
11:30 – 12:50Ăn trưa
12:50 – 13:40Kĩ năng Nói (TOEFL/ IELTS)
13:50 – 14:40Kĩ năng Viết (TOEFL/ IELTS)
14:50 – 15:40Kĩ năng Đọc (TOEFL/ IELTS)
15:50 – 16:40Tự học
16:40 – 17:30Hoạt động thể thao
17:30 – 19:00Ăn tối
19:00 – 19:50Lớp Tối – Viết nhật kí/ Từ vựng
20:00 – 20:50Lớp Tối – Hoạt động thể thao
21:20 – 21:50Điểm danh và tập thể dục tối

Lịch học

Năm20192020
ThángTháng 6Tháng 7Tháng 8Tháng 9Tháng 10Tháng 11Tháng 12Tháng 1Tháng 2Tháng 3Tháng 4Tháng 5
Lớp 1 – 12Nghỉ hèHọc kì 1NightHọc kì 2

Mô tả chương trình

Chương trìnhThứ Hai – Thứ SáuThứ Bảy – Chủ nhật
Khóa 1Khóa 2Khóa 3
IELTS 5.5IELTS 6.0ACT & GAC
TOEFL 60TOEFL 80
Lớp bắt buộcKhoa học vật líThứ Bảy – Kiểm tra Mock Test

Chủ nhật – Tự do

Toán/ Kế toán
Văn học tiếng Anh
Lớp tiếng Anh/ ACT & GACNgữ phápACT & GAC each SubIn/ Out door ActivityHoạt động ngoài trời với người hướng dẫn
Kĩ năng nóiACT & GAC each Sub
Kĩ năng đọcACT & GAC each Sub
Kĩ năng viếtACT & GAC each Sub
Lớp tốiTự họcTự do
Yêu cầu nhập họcKET 140 • IELTS 3.5 • TOEFL 40 trở lênPET 160 • IELTS 5.0 • TOEFL 60 trở lênĐiểm GAC đầu vào từ 65%
Có thể đánh giá và thay đổi cấp độ của bạn với bài kiểm tra đầu vào hoặc điểm kiểm tra Mock Test hàng tuần
Quy định

* Học viên phải tham gia lớp học bắt buộc

* Học viên phải tham gia Mock test hàng tuần (Không được phép vắng mặt/ cảnh báo cho gian lận)

Hoạt động thể thao

Speech Contest

Book Club

University Visiting

Basket Ball

Alumnus Lecture