Khóa luyện nói chuyên sâu

FELLA SPARTA

PIC-04

PIC -04 cũng như khóa học ESL-04 tại campus 1. Khóa học này tập trung vào các kỹ năng, nghe nói, đọc, viết. Có 2 lớp nhóm 1:4 sắp xếp các bạn học viên cùng trình độ. Học viên dễ dàng trao đổi bài học với nhau và học viên phải tham gia lớp tự học-kiểm tra hằng ngày buổi tối trên thư viện.

Chương trình học (áp dụng cho tất cả trình độ):

Lớp

Chương trình

Lớp 1:1

4 lớp: Grammar- Reading- Listening- Speaking

Lớp 1:4

2 lớp: Grammar reading- Speaking listening

Lớp 1:8

1 lớp: pattern/ native

Lớp tự chọn

Premium class/ Library

 

Thời khóa biểu khóa PIC-04:

Sáng

8:00- 8:50

1:1: Grammar

9:00- 9:50

1:8: Pattern/ Native

10:00- 10:50

1:1: Reading

11:00- 11:50

1:1: Listening

Chiều

13:00- 13:50

1:4: Grammar reading

14:00- 14:50

Tự học

15:00- 15:50

1:1: Speaking

16:00- 16:50

1:4: Speaking listening

17:00- 17:50

Premium class/ Library

Tối

19:00- 21:30

Tự học

21:30- 22:00

Kiểm tra

 

PIC-05

PIC-05 như khóa ESL-06 tập trung 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết/ngữ pháp. Nhưng chỉ có 2 tiết Speaking và có thêm 1 lớp nhóm 1:4 và 1 lớp nhóm 1:8. Hàng ngày, học viên lên thư viện học và kiểm tra buổi tối.

Chương trình học (áp dụng cho tất cả trình độ):

Lớp

Chương trình

Lớp 1:1

5 lớp: Grammar/Writing- Reading- Listening- Speaking (2)

Lớp 1:4

1 lớp: Grammar reading- Speaking listening

Lớp 1:8

1 lớp: pattern/ native

Lớp tự chọn

Premium class/ Library

2,5h tự học + kiểm tra 30 phút mỗi ngày

 

Thời khóa biểu khóa PIC-05:

Sáng

8:00- 8:50

1:1: Grammar/ Writing

9:00- 9:50

1:1: Reading

10:00- 10:50

1:4: Grammar reading- Speaking listening

11:00- 11:50

Tự chọn

Chiều

13:00- 13:50

1:1: Speaking

14:00- 14:50

1:1: Speaking

15:00- 15:50

1:8: Pattern/ Native

16:00- 16:50

1:1: Listening

17:00- 17:50

Premium class/ Library

Tối

19:00- 21:30

Tự học

21:30- 22:00

Kiểm tra