Khóa Giao tiếp

 

FELLA CLASSIC

ESL- 04

Khóa ESL này dành cho các bạn mới bắt đầu học Tiếng anh, hoặc trình độ tiếng anh vẫn chưa vững. Khóa tập trung vào các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Trung bình học viên có 8 tiết/ ngày. Các bạn có nhiều thời gian nghỉ ngơi thư giãn hơn và không có lớp học tối trên thư viên, hoặc học viên có thể tự học.

Chương trình học (áp dụng cho tất cả trình độ):

Lớp

Chương trình

Lớp 1:1

4 lớp: Grammar- Reading- Listening- Speaking

Lớp 1:4

2 lớp: Grammar reading- Speaking listening

Lớp 1:8

1 lớp: pattern/ native

Lớp tự chọn

Open class/ không

 

Thời khóa biểu mẫu khóa ESL-04:

Sáng

8:00- 8:50

1:1: Grammar

9:00- 9:50

1:8: Pattern/ Native

10:00- 10:50

1:1: Reading

11:00- 11:50

1:1: Listening

Chiều

13:00- 13:50

1:4: Grammar reading

14:00- 14:50

Tự học

15:00- 15:50

1:1: Speaking

16:00- 16:50

1:4: Speaking listening

17:00- 17:50

Không bắt buộc

Tối: Không có lớp học buổi tối

 

ESL- 06

Power speaking tập trung các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Đặc biệt có tới 3 tiết Speaking, chuyên sâu  luyện nói, giao tiếp cho học viên và không có lớp học nhóm 1:4. Nếu học viên cảm thấy yếu kém, không tự tin trong giao tiếp có thể lựa chọn khóa này. Giáo viên Philippinese luôn hòa đồng, thân thiện giúp học viên dễ nắm bắt được bài học.

 

Chương trình học (áp dụng cho tất cả trình độ):

Lớp

Chương trình

Lớp 1:1

6 lớp: Grammar- Reading- Listening- Speaking

Lớp 1:4

Không có

Lớp 1:8

1 lớp: pattern/ native

Lớp tự chọn

Open class/ không

 

Thời khóa biểu mẫu khóa ESL-06:

Sáng

8:00- 8:50

1:1: Grammar/ Writing

9:00- 9:50

1:8: Pattern/ Native

10:00- 10:50

1:1: Speaking

11:00- 11:50

1:1: Reading

Chiều

13:00- 13:50

1:1: Speaking

14:00- 14:50

1:1: Listening

15:00- 15:50

1:1: Speaking

16:00- 16:50

Tự học

17:00- 17:50

Không bắt buộc

Tối: Không có lớp học buổi tối