Khóa Business

Khóa tiếng Anh thương mại được đào tạo ở cả 2 cơ sở

Khóa học EBC – Tiếng anh thương mại là một môn học đặc biệt tập trung vào các kỹ năng, các tình huống giao tiếp trong kinh doanh thương mại… Học tiếng anh thương mại giúp bạn sử dụng Tiếng Anh giao tiếp chính xác, hiệu quả và thăng tiến trong công việc. Khi tham gia học khóa EBC học viên đạt cấp độ 2 trở lên.

Khóa học dành cho các học viên muốn làm việc tại nước ngoài, khóa học sẽ cung cấp các tình huống khác nhau và có 4 loại tài liệu phục vụ cho việc giảng dạy và học tập. 

Chương trình học (điểm cấp 2 trở lên):

Lớp

Chương trình

Lớp 1:1

5 lớp: Vocabulary & Listening- Reading- Speaking & Pronunciation- Listening- Grammar- Writing

Lớp 1:4

2 lớp: Business class

Lớp 1:8

Không có

Lớp tự chọn

Premium class/ Library

2,5h tự học + kiểm tra 30’ mỗi ngày

 

Thời khóa biểu khóa tiếng Anh thương mại:

Sáng

8:00- 8:50

1:1: Reading

9:00- 9:50

1:1: Vocabulary & Listening

10:00- 10:50

1:4: Business Presentation

11:00- 11:50

1:1: Speaking & Pronunciation

Chiều

13:00- 13:50

1:1: Writing

14:00- 14:50

1:4: Business Dicusstion

15:00- 15:50

Tự học

16:00- 16:50

1:1 Grammar

17:00- 17:50

Premium class/ Library

Tối: Không bắt buộc