Khóa giao tiếp

General ESL

KHÓA HỌCLỚP 1:1 VỚI ANH MỸLỚP 1:1 VỚI FILIPINOLỚP NHÓM VỚI ANH MỸLỚP NHÓM VỚI FILIPINOLỚP TỰ CHỌN
Native Premium4    0112 (Lớp tự chọn)
Native Standard (with Power Review)14112 (Lớp tự chọn)
Classic Standard04112 (Lớp tự chọn)
Rapid course 30/6023102 (Lớp tự chọn)
Premium YLE (Young Learners English)23102 (Lớp tự chọn)
Intensive YLE (Young Learners English)14102 (Lớp tự chọn)

• Dành cho mọi trình độ
• Thời gian học tối thiểu: 1 tuần (YLE: 2 tuần)
• Lớp học tự chọn (Thứ 3, Thứ 4, Thứ 5) / Dịch vụ hỗ trợ học viên nhỏ tuổi (Thứ 2 – Thứ 6)
• Khóa cấp tốc Rapid (1, 2 tuần): Đảm bảo đủ số l
ượng 30 tiết học / 60 tiết học
• Học viên khóa Cấp tốc Rapid phải làm bài kiểm tra đầu vào Online tr
ước khi đến/ Lớp học bù sẽ được sắp xếp vào các ngày trong tuần (không vào các ngày cuối tuần)
• Nếu muốn tham gia giờ tự học bắt buộc buổi tối, học viên cần mua sách ngữ pháp

Môn học khóa General ESL

MÔN HỌCLỚPGIÁO VIÊNCHI TIẾT
General Skills1:1FilipinoHọc tích hợp tất cả các kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết và kết hợp thực hành một cách tự nhiên.
Speaking +Grammar1:1FilipinoHọc viên học cách sử dụng ngữ pháp trong giao tiếp tiếng Anh.
Writing +Grammar1:1FilipinoTập trung vào cải thiện kỹ năng Viết bằng cách áp dụng ngữ pháp vào các bài luận, các bài viết thư và báo cáo.
Reading +Vocabulary1:1NativePhát triển kỹ năng Đọc và mở rộng kiển thức về từ vựng.
Power review1:1NativeGiáo viên bản ngữ kiểm tra lại những gì học viên học và thực hành thêm bằng cách giúp học viên đặt câu và sửa lỗi.
Listening +Speaking1:1Native or FilipinoHướng dẫn học viên nói tiếng Anh tốt hơn nhờ sử dụng các mẫu câu trong bài nghe, và đồng thời cải thiện kỹ năng nghe hiểu.
Reading +Writing1:1Native or FilipinoCải thiện kỹ năng Đọc và Viết bằng cách phân tích và hiểu rõ về cấu trúc của các bài văn
Listening +Discussion1:6~8FilipinoLuyện tập kỹ năng Nghe và phát triển khả năng sử dụng ngôn ngữ thông qua các cuộc thảo luận.
Pattern English1:6~8FilipinoHọc mẫu câu và cấu trúc, đồng thời thực hành đặt câu trong các tình huống khác nhau.
Speaking +Vocabulary1:8-12NativeHọc viên học từ vựng và luyện tập sử dụng trong các tình huống thực tế cùng giáo viên bản ngữ.

• Học viên có thể chọn môn học dựa trên điểm mạnh của giáo viên Bản ngữ và giáo viên Filipino
Dựa trên khóa học thí điểm năm ngoái, học viên rất hài lòng với khóa Power Review. Vì vậy, nhằm cung cấp chất lượng dịch vụ tốt hơn cho học viên, chúng tôi sẽ vẫn cung cấp lớp học này khi học viên lựa chọn khóa Native Standard (tuy nhiên, học viên hoàn toàn có thể lựa chọn môn học khác nếu muốn.)

Môn học khóa trẻ em YLE ( Young Learners English)

MÔN HỌC LỚP GIÁO VIÊN CHI TIẾT
General Skills 1:1 Filipino Học tích hợp tất cả các kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết và kết hợp thực hành một cách tự nhiên.
Grammar +Speaking 1:1 Filipino Học viên học cách sử dụng ngữ pháp trong giao tiếp tiếng Anh.
Writing +Grammar 1:1 Filipino Cải thiện kỹ năng Viết bằng cách củng cố các cấu trúc ngữ pháp.
Speaking +Vocabulary 1:1 Native Học viên học từ vựng và được giáo viên bản ngữ hướng dẫn cách sử dụng trong tình huống giao tiếp thực tế.
Reading +Vocabulary 1:1 Native or Filipino Nâng cao kỹ năng đọc hiểu và mở rộng vốn từ vựng.
Phonics 1:1 Native or Filipino Phát triền khả năng đọc và nhận biết phát âm của các bạn học viên nhỏ tuổi (Dành cho học viên bắt đầu học tiếng Anh).
Listening +Speaking 1:6-8 Native Cải thiện khả năng nghe hiểu, đồng thời áp dụng các mẫu câu đã nghe để củng cố kỹ năng nói tiếng Anh.

• Học viên có thể chọn môn học dựa trên điểm mạnh của giáo viên Bản ngữ và giáo viên Filipino
• Dành riêng cho lứa tuổi từ 7-15
• Lớp 1:1 v
ơi giáo viên Anh Mỹ sẽ được đổi thành giáo viên Filipino nếu trình độ của học viên quá thấp
• Không có lớp học tự chọn cho học viên YLE (Chỉ có lớp tự học từ 19:00~21:00 với giáo viên)
• Bố mẹ/ Ng
ười giám hộ không được chuyển đổi lớp học cho con

Khóa học dài hạn

SUBJECTMINIMUM DURATION NATIVE 1:1 FILIPINO 1:1 NATIVE GROUP FILIPINO GROUP OPTIONAL CLASS
IFG 20 (Guarantee) IFG 20 weeks 04122 (Native Group)
IFG 32(Guarantee)ESL 12 weeks 13112 (Native Group)
IFG20 weeks04122 (Native Group)
BHMS (Guarantee) BHMS 12 weeks 04122 (Native Group)