Khóa giao tiếp

ESL là viết tắt của từ English as second language như một ngôn ngữ thứ hai. Nhà trường cung cấp cho học viên khóa học ESL một cách hiệu quả nhất để sử dụng tiếng Anh trong môi trường quốc tế. ESL là một khóa học dành cho những học viên muốn nâng cao khả năng ngôn ngữ Anh trở nên thành thạo và tốt hơn trong việc tối ưu hóa cả bốn kỹ năng: nghe, nói, đọc và viết.

Khóa học dành cho những học viên muốn nâng cao khả năng ngôn ngữ Anh trở nên thành thạo và tốt hơn trong việc tối ưu hóa cả bốn kỹ năng: nghe, nói, đọc và viết.

Khóa học

Chương trình học

Lớp 1:1

Lớp nhóm

ESL Basic

4 tiết 1:1 Filipino + 2 tiết nhóm Filipino + 1 tiết nhóm Native

Reading, Writing, Listening, Speaking,

Speaking, Debate, Conversation, diễn kịch, diễn thuyết, hay những kỹ năng mà học viên còn yếu, tiết hoạt động)

ESL Intensive A

7 tiết 1:1 Filipino + 1 tiết nhóm Native

Reading, Writing, Listening, Speaking, Grammar, Conversation…

Speaking, Debate, Conversation.

ESL Intensive B

4 tiết 1:1 Filipino + 1 tiết 1:1 Native + 2 tiết nhóm Filipino + 1 tiết nhóm Native

Reading, Writing, Listening, Speaking, Conversation

Speaking, Debate, Conversation, diễn kịch, diễn thuyết, hay những kỹ năng mà học viên còn yếu, tiết hoạt động)

ESL Lite

3 tiết 1:1 Filipino + 1 tiết nhóm Native

Reading, Writing, Listening, Speaking, Conversation

Speaking, Debate, Conversation.

 

Thời gian biểu mẫu khóa Giao tiếp cơ bản

 

Tiết thứ

Thời gian

Nội dung

 

07:00-08:00

Ăn sáng

1

08:00-08:45

Lớp 1:1: Giáo viên Filipino

2

08:55-09:40

Lớp nhóm: Giáo viên bản ngữ

3

09:50-10:35

Lớp 1:1: Giáo viên Filipino

4

10:45-11:30

Lớp 1:1: Giáo viên Filipino

5

11:40-12:25

Ăn trưa

6

12:35-13:20

Lớp 1:1: Giáo viên Filipino

7

13:30-14:15

Lớp nhóm: Giáo viên Filipino

8

14:25-15:10

Lớp nhóm: Giáo viên Filipino

9

15:20-16:05

Lớp tự chọn có tính phí

10

16:15-17:00

Lớp tự chọn có tính phí

11

17:30-18:30

Ăn tối

*Thời gian biểu có thể thay đổi theo khóa học mà bạn đã chọn

*Các lớp ngoại khóa có thể bị hủy bỏ nếu không đạt đủ số lượng học viên (tối thiểu là 4 học viên).