Khóa IELTS, TOEIC, TOEFL

TOEIC, TOEFL, IELTS

Khóa học đa dạng: TOEIC, TOEFL, IELTS từ sách giáo trình cho đến các môn học, bài thi đều dựa trên thiết kế theo hệ thống giáo dục nổi tiếng Cambridge phù hợp với mọi lứa tuổi và trình độ. Ngoài ra WE Academy còn đánh giá và theo dõi sự tiến bộ của học viên qua các bài kiểm tra hằng tuần. Vì vậy, học viên sẽ đánh giá khả năng và nhận ra điểm yếu của bản thân từ đó có định hường và phương pháp để tiếp tục trau dồi tiếng Anh hiệu quả hơn.

 

Khóa học

Chương trình học

Lớp 1:1

Lớp nhóm

IELTS/ TOEIC/ TOEFL

4 tiết 1:1 Filipino + 4 tiết nhóm Filipino

Reading, Writing, Listening, Speaking

Speaking, Debate, Conversation, diễn kịch, diễn thuyết, hay những kỹ năng mà học viên còn yếu.