Khóa Gia đình

Khóa Gia Đình được đào tạo tại cơ sở Banilad

– Trẻ em và phụ huynh có lịch học khác nhau để họ có thể có thời gian hiệu quả nhất tại IMS.
– Trẻ em và phụ huynh có thể dành thời gian rảnh sau các lớp học chính.
– Học viên phải ở trong ký túc xá Banilad. Học viên không được ở bên ngoài.

Khóa Junior
– Trẻ em có 8 lớp chính (4 lớp một kèm một, 4 lớp nhóm).

Khóa học phụ huynh
– Phụ huynh có 4 lớp chính (3 lớp một kèm một, 1 lớp nhóm).
– Tiếng Anh cơ bản và thiết yếu dùng trong cuộc sống hàng ngày được chú trọng trong khoá học.

One on One Speaking, Grammar, Writing, Reading / Vocabulary
Group Listening, Vocabulary, Speech, Expression(Native Speeker)

 

One on One Speaking, Grammar/Writing, Reading/Vocabulary
Group Listening