Tiếng Anh trẻ em

Khóa này được đào tạo tại cơ sở Ayala

Khoá học này chỉ dành cho trẻ em. Phụ huynh có thể tham gia lớp học nhưng đó là tùy chọn.
– Học sinh từ 7 tuổi trở lên có thể tham gia một khóa học và bắt buộc có bố hoặc mẹ đi cùng. Học sinh có thể tham gia một khóa học một mình nếu từ 10 tuổi trở lên.
– Học sinh sẽ tại chung cư hoặc khách sạn (không phải ký túc xá).
– 7 lớp dành cho lớp Junior ESL 1/4 lớp dành cho Junior ESL 2.
– Bài kiểm tra tiến bộ được thực hiện 4 tuần một lần cho mỗi học sinh. (Bắt buộc đối với Junior ESL 1, Tùy chọn cho Junior ESL 2 theo yêu cầu).


Junior ESL Class Contents

One on One Speaking, Grammar, Writing, Reading, Vocabulary
Group Listening, Vocabulary, Speech, Expression Group class (Native Speaker)

* Thời khóa biểu có thể thay đổi tùy thuộc vào lịch trình cá nhân.