IELTS là bài kiểm tra tiêu chuẩn quốc tế nhằm đánh giá khả năng thành thạo trong việc sử dụng tiếng Anh. Đề thi IELTS gồm 4 phần thi độc lập: nghe, nói, đọc và viết được kiểm tra chính xác từng kỹ năng nhằm xác định chính xác trình độ ngôn ngữ. Hơn thế nữa, bài kiểm tra nói trong IELTS còn góp phần đánh giá khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh của học viên.

 

IELTS PREPARATION

Khóa học này tập trung giúp học viên xác định khả năng của bản thân trong 4 kỹ năng và so sánh bản thân với những học viên khác để thiết lập quá trình cải thiện trình độ . Điều này giúp cho học viên chuẩn bị và trang bị tốt cho kì thi thực tế . Khóa học này sử dụng bài tập và các hoạt động để phân tích điểm mạnh và điểm yếu của học viên cũng như lên kế hoạch cho hoạt động học tập của họ.

Day

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

Monday

IELTS Speaking

GC

IELTS Speaking

GC

IELTS Listening

GC

IELTS Listening

GC

IELTS Writing

1:1

IELTS Writing

1:1

ESL class

1:1

ESL class

1:1

Self- Study

Tuesday

IELTS Speaking

GC

IELTS Speaking

GC

IELTS Listening

GC

IELTS Listening

GC

IELTS Writing

1:1

IELTS Writing

1:1

ESL class

1:1

ESL class

1:1

Self- Study

Wednesday

IELTS Speaking

GC

IELTS Speaking

GC

IELTS Listening

GC

IELTS Listening

GC

IELTS Writing

1:1

IELTS Writing

1:1

ESL class

1:1

ESL class

1:1

Self- Study

Thursday

IELTS Speaking

GC

IELTS Speaking

GC

IELTS Listening

GC

IELTS Listening

GC

IELTS Writing

1:1

IELTS Writing

1:1

ESL class

1:1

ESL class

1:1

Self- Study

Friday

IELTS Speaking

GC

IELTS Speaking

GC

IELTS Listening

GC

IELTS Listening

GC

IELTS Writing

1:1

IELTS Writing

1:1

ESL class

1:1

ESL class

1:1

Self- Study

* Thời gian học : 1-24 tuần

* Trình độ: Novice đến Advanced

* Lớp: 4 lớp 1:1, 4 lớp nhóm và 1 giờ tự học

 

IELTS INTENSIVE

Khóa học này tập trung chủ yếu cho 4 kĩ năng trong bài thi ( Nghe, nói , đọc, viết ). Học viên được tiếp xúc với các bài kiểm tra chuyên sâu , các kĩ năng và chiến lược để hoàn thành bài thi. Quá trình luyện tập, bài kiểm tra và bài tập được thực hiện nghiêm túc và trở thành một công việc thường xuyên đối với học viên để giúp họ quen với sự đa dạng đối về nội dung và cấu trúc của bài thi.

Day

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

Monday

IELTS Speaking

1:1

IELTS Reading

1:1

IELTS Listening

1:1

IELTS Writing

1:1

IELTS Sample Test 1:1

IELTS Sample Test Checking 1:1

Group class

ESL

Group class

ESL

Self- Study

Tuesday

IELTS Speaking

1:1

IELTS Reading

1:1

IELTS Listening

1:1

IELTS Writing

1:1

IELTS Sample Test 1:1

IELTS Sample Test Checking 1:1

Group class

ESL

Group class

ESL

Self- Study

Wednesday

IELTS Speaking

1:1

IELTS Reading

1:1

IELTS Listening

1:1

IELTS Writing

1:1

IELTS Sample Test 1:1

IELTS Sample Test Checking 1:1

Group class

ESL

Group class

ESL

Self- Study

Thursday

IELTS Speaking

1:1

IELTS Reading

1:1

IELTS Listening

1:1

IELTS Writing

1:1

IELTS Sample Test 1:1

IELTS Sample Test Checking 1:1

Group class

ESL

Group class

ESL

Self- Study

Friday

IELTS Speaking

1:1

IELTS Reading

1:1

IELTS Listening

1:1

IELTS Writing

1:1

IELTS Sample Test 1:1

IELTS Sample Test Checking 1:1

Group class

ESL

Group class

ESL

Self- Study

* Thời gian học : 4-12 tuần (Học viên sẽ được thi IELTS chính thức miễn phí nếu học trên 12 tuần)

* Trình độ: Novice đến Advanced

* Lớp: 6 lớp 1:1, 2 lớp nhóm và 1 giờ tự học

 

IELTS GUARANTEE

Khóa học này được thiết kế với chương trình học ít nhất 12 tuần, cung cấp cấu trúc tương tự như IELTS INTENSIVE với thông tin phản hồi và tư vấn học thuật mà cho phép học viên xác định rõ được điểm yếu để cải thiện. Kết thúc khóa học, học viên sẽ tham gia kì thi IELTS chính thức. Trường hợp nếu học viên không đạt được điểm mục tiêu như mong muốn ban đầu, học viên sẽ được học lại 12 tuần miễn phí ( Điều kiện áp dụng )

 

Nội dung

Thời gian học

12 tuần- Học viên sẽ được miễn phí lệ phí thi IELTS chính thức kể từ tuần thứ 10 của khóa học

Điểm mục tiêu

– 5.5- yêu cầu đầu vào từ Intermediate trở lên

– 6.0- yêu cầu đầu vào từ 5.0

– 6.5- yêu cầu đầu vào từ 6.0

Trình độ

Novice to Advanced

Lớp học

6 giờ lớp 1-1 , 2 giờ lớp nhóm, 1 giờ lớp tự học

 

Điều kiện

– Học viên phải chọn 1 trong số 2 loại hình thi là Academic hay General Training . Không có sự thay đổi một khi khóa học bắt đầu.

– Học viên phải tham gia khóa học 100%

– Học viên phải tham gia các kì kiểm tra mock exam

– Học viên phải tham gia một giờ học bắt buộc tự học từ thứ 2 đến thứ 6

– Học viên không nhận bất kì warning nào về quy định và các điều khoản của trường

 

Thời khóa biểu mẫu khóa IELTS Guarantee

Day

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

Monday

IELTS Speaking

1:1

IELTS Reading

1:1

IELTS Listening

1:1

IELTS Writing

1:1

IELTS Sample Test 1:1

IELTS Sample Test Checking 1:1

Group class

ESL

Group class

ESL

Self- Study

Tuesday

IELTS Speaking

1:1

IELTS Reading

1:1

IELTS Listening

1:1

IELTS Writing

1:1

IELTS Sample Test 1:1

IELTS Sample Test Checking 1:1

Group class

ESL

Group class

ESL

Self- Study

Wednesday

IELTS Speaking

1:1

IELTS Reading

1:1

IELTS Listening

1:1

IELTS Writing

1:1

IELTS Sample Test 1:1

IELTS Sample Test Checking 1:1

Group class

ESL

Group class

ESL

Self- Study

Thursday

IELTS Speaking

1:1

IELTS Reading

1:1

IELTS Listening

1:1

IELTS Writing

1:1

IELTS Sample Test 1:1

IELTS Sample Test Checking 1:1

Group class

ESL

Group class

ESL

Self- Study

Friday

IELTS Speaking

1:1

IELTS Reading

1:1

IELTS Listening

1:1

IELTS Writing

1:1

IELTS Sample Test 1:1

IELTS Sample Test Checking 1:1

Group class

ESL

Group class

ESL

Self- Study

 

Lịch trình kiểm tra trình độ đầu vào của IELTS:

Mục đích của bài kiểm tra đầu vào IELTS là xác định trình độ thành thạo tiếng Anh của học viên. Kết quả này sẽ giúp trường sắp xếp lớp học phù hợp với trình độ của học viên. Thêm vào đó bài kiểm tra cũng xác định những kỹ năng nào học viên cần cải thiện và phát triển nhiều hơn. Theo phương thức này, khả năng thành công của học viên ngày càng tăng.

Kỹ năng

Thời lượng

Thời gian

Listening

40 phút

9:00-9:40

Reading

60 phút

9:40-10:40

Writing

60 phút

10:40-11:40

Speaking

20 phút

11:40-12:00

 

Lịch kiểm tra IELTS Progress test:

Bài kiểm tra IELTS hàng tháng được sử dụng để đánh giá khả năng tiến bộ của học viên sau từng mốc thời gian trong suốt quá trình học. Điều này sẽ xác định liệu học viên đó đã sẵn sàng cho kì thi IELTS chính thức hay chưa.Bài kiểm tra này được thực hiện 1 lần trong 1 tháng. Phía dưới là lịch kiểm tra hàng tháng của CELLA.

Kỹ năng

Thời lượng

Thời gian

Listening

40 phút

8:20-9:00

Reading

60 phút

9:00-10:00

Writing

60 phút

10:05-11:05

Speaking

20 phút

11:05-11:25