Khóa TESOL

Khóa TESOL được đào tạo tại cơ sở UNI

TESOL là khóa học phát triển các kỹ năng ngôn ngữ và giảng dạy cần thiết để làm rõ nhận thức thực tế của các nguyên tắc giảng dạy tiếng Anh giao tiếp. Mục đích của chương trình này là xác định và áp dụng các phương pháp giảng dạy tiếng Anh phù hợp với các lĩnh vực thực tế, tạo mối quan hệ tốt với học viên và đạt hiệu quả trong việc quản lý lớp học.

Tập trung và phát triển năng lực và các kỹ thuật giảng dạy đa ngành thích hợp mà học viên cần, để dạy cho người bản ngữ và người không phải là bản ngữ.

Những điểm mấu chốt của chương trình TESOL:

– Nền tảng là những bài tập thực tiễn- Chương trình học dựa trên những bài học giao tiếp thực tế.

– Chương trình học được thiết kế đặc biệt dành cho những người học và nghiên cứu về văn chương Anh.

– Thích hợp cho những người mong muốn dạy tiếng Anh trong tương lai

Kết quả của chương trình học

– Giảng dạy và lên kế hoạch bài dạy hiệu quả

– Tăng cường kỹ năng giảng dạy thực tiễn đặc biệt dành cho đối tượng người lớn

– Tự tin và kiểm soát lớp học tốt

– Nâng cao nhận thức ngôn ngữ và khuôn khổ cho việc phân tích ngôn ngữ

– Xây dựng cấu trúc cho sự phát triển chuyên nghiệp đang diễn ra

Phương pháp giảng dạy TESOL và phân tích ngôn ngữ bao gồm:

– Giảng dạy các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, ngữ pháp, phát âm, chức năng và cấu trúc

– Lên kế hoạch và đánh giá bài học

– Đánh giá và phát triển các tài liệu giảng dạy dùng trong lớp học

– Hiểu được các phong cách học và động cơ học khác nhau

Thực hành giảng dạy:

– Thực hành dạy 4 tiết thực tế dưới sự quan sát của các giảng viên có trình độ cao

– Nhận phản hồi, góp ý và đánh giá hướng dẫn được thiết kế để phát triển kỹ năng giảng dạy của bạn

– Học cách để chuẩn bị các tiết học chất lượng thông qua việc lâp kế hoạch với giảng viên

Khoá học này gồm 10 tiết học một ngày với 6 tiết học lớp 2 giáo viên và 8 học viên, 2 lớp nhóm và 2 giờ tự học hoặc tự chọn tham gia vào các lớp tăng cường.

– Lớp 2:8 (6 tiết):giờ phân tích thảo luận TESOL (thứ 2 ~ thứ 5), PEER Teaching (giờ dạy mẫu: thứ 6)

– Lớp nhóm (2 tiết):Pronunciation, Discussion, IELTS Listening, IELTS speaking, TOEIC Listening, TOEIC speaking, Business (English for telephoning, E-mail, Meeting, Presentation), JOB (Working Holiday English), Native English.

– Lớp tự chọn (1 tiết):Tự học hoặc viết tiểu luận/ nhật ký, kiểm tra từ vựng.

– Học viên có thể đăng ký học 4 tuần + 2 tuần thực hành tuỳ chọn

– Trình độ trung cấp hoặc TOEIC 700 trở lên hoặc phỏng vấn (học viên đã có điểm thi chính thức có thể làm bài kiểm tra phỏng vấn qua điện thoại hoặc trực tiếp tại trường.