Khóa TOEIC IELTS

Dựa trên dữ liệu ELSA có sẵn, hầu hết học viên yêu cầu đào tạo cá nhân trong bốn kĩ năng (Nghe, Đọc, Viết & Nói).

ELSA cung cấp chương trình giảng dạy TOEIC/ IELTS theo yêu cầu của học viên nhiều hơn so với các trường khác. Các chương trình ELSA TOEIC/ IELTS được cập nhật tập trung nhiều hơn vào việc đào tạo và huấn luyện phù hợp với từng cá nhân để cải thiện kĩ năng giao tiếp bằng lời nói và bằng văn bản của họ, rất có thể dẫn đến tỉ lệ thành công cao hơn đáng kể khi thi TOEIC/ IELTS chính thức.

ĐIỂM NỔI BẬT CỦA KHÓA HỌC

– Chương trình TOEIC/ IELTS có tổng cộng 8 lớp bao gồm 6 lớp học 1:1 được phân phối vào mỗi sáng thứ bảy giữa lịch học tiết 1 và tiết 10 và 2 lớp nhóm buổi tối cho tiết 11 và tiết 12.
– Chương trình TOEIC nhằm tối ưu hóa việc đào tạo cá nhân cho bốn kĩ năng đặc biệt tập trung vào Đọc và Nghe mà hầu hết các học viên cần.
– Chương trình IELTS được thiết kế để tối đa hóa việc đào tạo bốn kĩ năng tập trung đặc biệt vào Nói và Viết trong đó hầu hết học sinh nhận được điểm thấp hơn.

 

CÁC LOẠI LỚP TOEIC/ IELTS

Type

TOEIC (T6)/ IELTS (I6)

Man to Man

6 times/ day

Group Class

2 times/ day

Mock test

Every Saturday in the morning

 

LỊCH HỌC TOEIC

1st class

2nd class

3rd class

4th class

5th class

8:00 – 8:45

8:50 – 9:35

9:40 – 10:25

10:30 – 11:15

11:20 – 12:05

1:1 (MtM)

Listening 1

1:1 (MtM)

Listening 2

1:1 (MtM)

Reading 1

1:1 (MtM)

Reading 2

Self Study

6th class

7th class

8th class

9th class

10th class

12:55 – 1:40

1:45 – 2:30

2:35 – 3:20

3:25 – 4:10

4:15 – 5:00

1:1 (MtM)

Speaking

Self Study

1:1 (MtM)

Writing

Self StudySelf Study

11th class

6:00 – 6:45

1:10 (Group) Mock test review 1

12th class

6:50 – 7:35

1:10 (Group) Mock test review 2

Saturday

8:00 – 12:00

Mock test

 

GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH NÀY ĐẾN:

– Học viên cần điểm TOEIC để xin việc hoặc định cư tại một quốc gia khác.
– Học viên muốn đạt điểm thi TOEIC cao.
– Học viên chuẩn bị làm việc tại các công tI nước ngoài.
Ngày nhập học: Thứ hai hàng tuần
Yêu cầu trình độ đầu vào: Trình độ Starter
Thời gian khóa học: 4-24 tuần
Tổng thời gian lớp học: 360 phút

 

LỊCH HỌC IELTS

1st class

2nd class

3rd class

4th class

5th class

8:00 – 8:45

8:50 – 9:35

9:40 – 10:25

10:30 – 11:15

11:20 – 12:05

1:1 (MtM)

Speaking 1

1:1 (MtM)

Speaking 2

1:1 (MtM)

Writing Task 1

1:1 (MtM)

Writing Task 2

Self Study

6th class

7th class

8th class

9th class

10th class

12:55 – 1:40

1:45 – 2:30

2:35 – 3:20

3:25 – 4:10

4:15 – 5:00

1:1 (MtM)

Reading

1:1 (MtM)

Listening

Self Study

Self StudySelf Study

11th class

6:00 – 6:45

1:10 (Group) Mock test review 1

12th class

6:50 – 7:35

1:10 (Group) Mock test review 2

Saturday

8:00 – 12:00

Mock test

 

GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH NÀY ĐẾN:

– Học viên muốn học đại học ở nước ngoài.
– Học viên chuẩn bị làm việc trong một công ti đa quốc gia ở nước ngoài.
– Học viên chuẩn bị nhập cư ở nước ngoài.
Ngày nhập học: Thứ hai hàng tuần
Yêu cầu trình độ đầu vào: Trình độ Starter
Thời gian khóa học: 4-24 tuần
Tổng thời gian lớp học: 360 phút