Khóa EAP

Khóa học này được đào tạo tại cơ sở Banilad

– Khóa học dành cho đối tượng chuẩn bị đại học ở nước ngoài.
– Yêu cầu đầu vào: IELTS 5.5 trở lên.
– 1 lớp buổi sáng + 6 lớp 1: 1 + 2 lớp nhóm + tự học (Bắt buộc) + 2 lớp buổi tối (12 lớp).
– Học phí đã bao gồm tư vấn học tập cho tuyển sinh đại học và cho việc học trong tương lai.
– Chương trình này nhằm giúp sinh viên phát triển các kỹ năng thiết yếu và kỹ năng học tập tự định hướng cho sinh viên trong cuộc sống đại học ở nước ngoài trong tương lai.
– Báo cáo / viết bài luận, thuyết trình, kỹ năng nghiên cứu, nói học thuật / từ vựng / bài giảng ngữ pháp được cung cấp trong khóa học.
– Dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp được cung cấp cho sinh viên IMS giúp họ thành công trong cuộc sống đại học trong tương lai.
– Học viện IMS sẵn sàng cung cấp thông tin về các trường đại học đối tác.

 

EAP Course Class Contents

Morning CNN, BBC, Ted Talk
One on One Academic Reading, Presentation, Academic Speaking, Research Skill, Academic Vocabulary,
Advanced Grammar
Group Advanced Writing, TED Talk (Native Speaker)
Night Self-Study (Homework)

* Thời khóa biểu có thể thay đổi tùy theo lịch trình cá nhân.