TỪ VỰNG CHỦ ĐỀ GIÁNG SINH

Giáng sinh đang đến rồi. Chúng ta cùng học các từ vựng phổ biến về chủ đề giáng sinh nào:
🔹 chimney /ˈtʃɪmni/ ống khói
🔸 bell /bel/ chuông
🔹 reindeer /ˈreɪndɪr/ con tuần lộc
🔸 present /ˈpreznt/ quà
🔹 Santa Claus /ˈsæntə klɔːz/ ông già Noel
🔸 sleigh /sleɪ/ xe trượt tuyết
🔹 snowman /ˈsnoʊmæn/ người tuyết
🔸 Christmas tree /ˈkrɪsməs triː/ cây thông Noel
🔹 elf /elf/ yêu tinh
🔸 stocking /ˈstɑːkɪŋ/ bít tất dài
🔹 snowflake /ˈsnoʊfleɪk/ bông tuyết
🔸 candy cane /ˈkændi keɪn/ kẹo cây gậy

👉 Click vào hình ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết nha.

GRIT EDUCATION
🌐 Website: https://grit.edu.vn
📩 Email: griteduvn@gmail.com
☎️ Hotlines: 0342.08.36.36 – 0942.036.077
🏢 Trụ sở: Phố 4, phường Quảng Hưng, Tp. Thanh Hóa
🇻🇳 Fanpage: https://www.facebook.com/GritEnglish.Philippines