Tiếng Anh thương mại

Khóa học được thiết kế cho những học viên mong muốn phát triển, cải thiện kỹ năng tiếng Anh thương mại cho công việc.

Chương trình học:

Khóa họcLớp học 1:1Lớp học 1:4Lớp học tự chọn
Business English5 giờ

TOEIC Reading, Business Patterns,  Business Lexicon, Business Chat, Presentation.

2 giờ

Business Writing, TOEIC Listening.

3 giờ
* Thời gian học: Tối thiểu là 4 tuần

* Học viên sẽ được học các môn học theo trình độ của bản thân.