Khóa TOEIC

KHÓA TOEIC ĐẢM BẢO

Điểm đặc biệt của khoá TOEIC ở MK đó là toàn bộ các lớp học sẽ đều là lớp 1:1, giúp tối đa hoá hiệu quả và thời gian học cho học viên.

CHƯƠNG TRÌNH ĐẢM BẢOTOEIC 600TOEIC 730TOEIC 850
Yêu cầuTOEIC 350 ~ 530TOEIC 530 ~ 700TOEIC 700 ~
Thời gian12 tuần
Lớp họcLớp 1:1, 6 giờ mỗi ngày
Kiểm traLàm bài kiểm tra thử TOEIC 1 đến 2 lần/ tháng, được tặng một bài kiểm tra TOEIC miễn phí sau khi kết thúc khóa học
Chúng tôi khác biệtHọc viên đạt điểm đầu ra: Trường tặng miễn phí 4 tuần khóa ESL1 1:1 4Hrs, 1:5 2Hrs (HV có thể chọn thời điểm học trong vòng 6 tháng.

Học viên không đạt đầu ra: Học viên sẽ được học lại miễn phí (áp dụng học viên tuân thủ nội quy).

Qui định1. Trường chấp nhận điểm TOEIC trong vòng 6 tháng trở lại hoặc làm bài kiểm tra tại MK.

2. Trường hợp không đủ điều kiện, học viên vẫn có thể học khóa TOEIC không đảm bảo.

3. Nếu học viên không tham dự kỳ thi thử 2 lần/tháng, học viên sẽ không nhận kỳ thi TOEIC chính thức miễn phí.

4. Điểm mục tiêu được đánh giá bằng điểm thi thử tại MK hoặc điểm thi TOEIC vào cuối kỳ.

5. Nếu học viên nghỉ bất kì một tiết học nào trong quá trình học, học viên sẽ không được nằm trong khóa đảm bảo nữa, và khóa đó sẽ được chuyển về khóa không đảm bảo.

 

Vi phạm quy định1. Tham gia các lớp học ít hơn 100%, các tiết tự học và các bài kiểm tra từ vựng.

2. Nhận hơn hai thẻ cảnh cáo vì vi phạm quy định tại trường.

3. Không tham dự kỳ thi thử.