Khóa IELTS, TOEIC, TOEFL

IELTS là khóa học thế mạnh đặc biệt của Fella. Với đội ngũ giáo viên chuyên môn giỏi, chương trình đào tạo chuyên sâu và hệ thống quản lí học thuật nghiêm ngặt, Fella là sự lựa chọn tin cậy hàng đầu cho các sĩ tử IELTS.

IELTS Full time

Đăng ký khóa IELTS Practise học viên tất cả level có thể học và tập trung chú trọng vào IELTS, 4 lớp IELTS 1:1 nghe, nói, đọc, viết. 2 lớp nhóm 1:4 IELTS Grammar and 1:4 IELTS voca, lớp 1:8 BBC News nhằm giúp làm quen với giọng và cách phát ấm của British council kết hợp bài học IELTS với nhiều topic chủ đề tạo nên sự đa dạng cho bài học. Ngoài ra học viên còn phải tham gia các lớp học buổi tối và kiểm tra. Học viên có bài mock test 2 tuần/lần.

Chương trình học (áp dụng tất cả các cấp độ):

LớpChương trình
Lớp 1:14 lớp: IELTS Listening- Reading-Writing- Speaking
Lớp 1:42 lớp: IELTS Grammar- Vocabulary
Lớp 1:8BBC News
Lớp tự chọnPremium class/ Library
2,5h tự học + kiểm tra 30’ mỗi ngày

 

Thời khóa biểu khóa IELTS Full time:

Sáng
8:00- 8:501:1: IELTS Reading
9:00- 9:501:1: IELTS Speaking
10:00- 10:501:4: IELTS Grammar
11:00- 11:50Tự học
Chiều
13:00- 13:501:1: IELTS Listening
14:00- 14:501:1: IELTS Writing
15:00- 15:501:8: BBC News
16:00- 16:501:4: IELTS Vocabulary
17:00- 17:50Premium class/ Library
Tối: Không bắt buộc

 

IELTS Review Center Course

Đó là hệ thổng chỉ có tại English Fella (Performance Assessment Support System). Sự khác nhau giữa IELTS full time và điểm đảm bảo là giáo viên có điểm thi IELTS chính thức giảng dạy và phân tích thay vì lớp nhóm 1:8, giúp các bạn có thể biết được các điểm yếu kém của mình. Để phân tích điểm yếu kém, bạn sẽ nhận được lời khuyên chính xác cho điểm số mục tiêu của bạn cần đạt.

Chương trình học (áp dụng tất cả các cấp độ):

LớpChương trình
Lớp 1:14 lớp: IELTS Listening- Reading-Writing- Speaking
Lớp 1:42 lớp: IELTS Grammar- Vocabulary
Lớp 1:1Coaching class (Topic tùy chọn)
Lớp tự chọnPremium class/ Library
2,5h tự học + kiểm tra 30’ mỗi ngày

 

Thời khóa biểu khóa IELTS Review Center Course:

Sáng
8:00- 8:501:1: IELTS Reading
9:00- 9:501:4: IELTS Grammar
10:00- 10:50Tự học
11:00- 11:501:1: IELTS Speaking
Chiều
13:00- 13:501:1: IELTS Listening
14:00- 14:501:1: Coaching class
15:00- 15:501:1: IELTS Writing
16:00- 16:501:4: IELTS Vocabulary
17:00- 17:50Premium class/ Library
Tối
19:00- 21:30Tự học và kiểm tra
21:30- 22:00

 

IELTS Guarantee

IELTS Đảm Bảo, học viên phải tuân thủ các quy định của khóa học. English Fella “bảo đảm điểm” Nếu học viên không đạt được điểm số mục tiêu, sẽ cung cấp thêm 4 tuần học miễn phí (không bao gồm KTX + CP địa phương). Với đội ngũ IELTS giảng dạy chuyên nghiệp kinh nghiệm giúp học viên đạt được điểm mục tiêu, mỗi thứ 7 trường mở kỳ thi IELTS để kiểm tra và có kỳ thi chính thức tại Cebu, lệ phí thi trường sẽ thông báo sau cho học viên.

Chương trình học (Cấp độ 4.0):

LớpChương trình
Lớp 1:14 lớp: IELTS Listening- Reading-Writing- Speaking
Lớp 1:42 lớp: IELTS Grammar- Vocabulary
Lớp 1:81:1: BBC News
Lớp tự chọnPremium class/ Library
2,5h tự học + kiểm tra 30’ mỗi ngày

 

Thời khóa biểu khóa IELTS đảm bảo:

Sáng
8:00- 8:501:1: IELTS Reading
9:00- 9:501:4: IELTS Grammar
10:00- 10:50Tự học
11:00- 11:501:1: IELTS Speaking
Chiều
13:00- 13:501:1: IELTS Listening
14:00- 14:501:8: BBC News
15:00- 15:501:1: IELTS Writing
16:00- 16:501:4: IELTS Vocabulary
17:00- 17:50Premium class/ Library
Tối
19:00- 21:30Tự học và kiểm tra
21:30- 22:00

 

Điều kiện và quy định khóa IELTS đảm bảo:

Điểm đảm bảo–         Điểm 4.0 -> đảm bảo điểm 5.5

–         Điểm 5.0 -> đảm bảo điểm 6.0

–         Điểm 5.5 -> đảm bảo điểm 6.5

–         Điểm 6.0 -> đảm bảo điểm 7.0

Quy định và quyền lợi–         Đăng ký ít nhất khóa 12 tuần học

–         Học viên mới nhập học kiểm tra IELTS, theo kết quả thi tại trường sẽ xác định việc đảm bảo số IELTS chính thức.

–         Tỷ lệ tham gia lớp học trên 97%

–         100% tham gia các bài thi mock test hàng tuần

–         Hỗ trợ 01 lần thi thực tế

–         Không vi phạm cảnh báo

 

TOEIC

TOEIC + ESL

TOEIC+ESL là sự kết hợp giữa khóa TOEIC và khóa ESL học viên đã có căn bản trong tiếng Anh. Đăng ký khóa này học viên đạt điểm TOEIC 300 trở lên. Gồm 2 lớp TOEIC 1:1 và 2 lớp ESL 1:1. Ngoài ra còn có lớp 2 lớp 1:4 và 1 lớp 1:8, học viên sẽ lên thư viện học và kiểm tra hằng ngày.

Chương trình học (áp dụng từ TOEIC 300 trở lên):

LớpChương trình
Lớp 1:12 lớp: TOEIC Listening- Reading

2 lớp: ESL Grammar- Speaking

Lớp 1:42 lớp: ESL Grammar reading- Speaking listening
Lớp 1:81 lớp: pattern/ native
Lớp tự chọnPremium class/ Library
2,5h tự học + kiểm tra 30’ mỗi ngày

 

Thời khóa biểu khóa TOEIC + ESL:

Sáng
8:00- 8:501:1: TOEIC Listening
9:00- 9:501:1: ESL Grammar
10:00- 10:501:4: ESL Grammar listening
11:00- 11:50Tự học
Chiều
13:00- 13:501:4: ESL Speaking listening
14:00- 14:501:1: TOEIC Reading
15:00- 15:501:8: Pattern/ Native
16:00- 16:501:1 ESL Speaking
17:00- 17:50Premium class/ Library
Tối: Không bắt buộc

 

TOEIC Practice

TOEIC Practice, học viên đăng ký khóa này điểm đầu vào từ 400 trở lên, học viên tập trung chủ yếu vào học TOEIC gồm 4 lớp TOEIC 1:1 nghe, nói, đọc, viết. Ngoài ra còn có 1 lớp TOEIC 1:4 và một lớp ESL 1:4.

Chương trình học (áp dụng từ TOEIC 400 trở lên):

LớpChương trình
Lớp 1:14 lớp: TOEIC Listening- Reading- Grammar- Listening
Lớp 1:42 lớp: TOEIC Grammar reading- Speaking listening
Lớp 1:81 lớp: pattern/ native
Lớp tự chọnPremium class/ Library
2,5h tự học + kiểm tra 30’ mỗi ngày

 

Thời khóa biểu khóa TOEIC Practice:

Sáng
8:00- 8:501:1: TOEIC Reading
9:00- 9:501:8: Pattern/ Native
10:00- 10:501:1: TOEIC Listening
11:00- 11:501:1: TOEIC Grammar/ Writing
Chiều
13:00- 13:501:1: TOEIC Speaking
14:00- 14:501:4: TOEIC Reading listening
15:00- 15:501:4: TOEIC Speaking listening
16:00- 16:50Tự học
17:00- 17:50Premium class/ Library
Tối: Không bắt buộc

 

TOEIC đảm bảo

 TOEIC đảm bảo, học viên đạt điểm thi đầu vào từ 300 trở lên. Khi đăng ký khóa học này học viên phải tuân thủ theo quy định của khóa học. Nếu học viên không đạt được điểm mục tiêu, trường cung cấp miễn phí thêm 4 tuần học ( không bao gồm KTX + CP địa phương).

Chương trình học (áp dụng từ TOEIC 300 trở lên):

LớpChương trình
Lớp 1:14 lớp: TOEIC Reading (2) – TOEIC Listening (2)
Lớp 1:42 lớp: TOEIC Reading – TOEIC Listening
Lớp 1:81 lớp: pattern/ native
Lớp tự chọnPremium class/ Library
2,5h tự học + kiểm tra 30’ mỗi ngày

 

Thời khóa biểu khóa TOEIC đảm bảo:

Sáng
8:00- 8:501:1: TOEIC Reading
9:00- 9:501:1: TOEIC Reading
10:00- 10:501:1: TOEIC Listening
11:00- 11:501:1: TOEIC Listening
Chiều
13:00- 13:50Tự học
14:00- 14:501:4: TOEIC Reading
15:00- 15:501:4: TOEIC Listening
16:00- 16:501:8: pattern/ native
17:00- 17:50Premium class/ Library
Tối: Không bắt buộc
19:00- 21:30Tự học và kiểm tra
21:30- 22:00

 

Đảm bảo yêu cầu nhập học:

Phân biệt450 điểm600 điểm700 điểm800 điểm900 điểm
Quy định300 trở lên400 trở lên500 trở lên650 trở lên800 trở lên
–          Không có các kỳ thi chính thức, điểm kiểm tra dựa trên điểm thi tham gia tại trường

–          Đăng ký ít nhất 12 tuần để đảm bảo khóa học

–          Tỷ lệ học viên đi học 97% (bao gồm các lớp tự học)

–          100% tham gia các kỳ thi

–          Không bị phạt cảnh cáo- không vi phạm

–          Mock test: 2 lần/ tuần

–          Học viên phải đăng ký chương trình Sparta

 

TOEFL

TOEFL + ESL

TOEFL(Test Of English as a Foreign Language) là bài kiểm tra trình độ tiếng Anh cho người không có ngôn ngữ tiếng Anh như bản xứ và tiếng Anh Mỹ. Kiểm tra bao gồm bốn phần: nghe, đọc, viết, và nói. Sinh viên quốc tế áp dụng đối với Hoa Kỳ và các nước khác ở Bắc Mỹ, cao đẳng hoặc đại học, bạn cần phải có bài thi TOEFL.

TOEFL IBT (Internet-based Test) là một mô hình mạng thử nghiệm sử dụng một máy tính với một micro tai nghe, kết nối ngay lập tức thông qua Internet cho các bài kiểm tra trực tuyến và thi bao gồm “nghe, nói, đọc và viết”. Hoa Kỳ, Canada và các nước khác hơn 9.000 trường đại học sử dụng TOEFL cho sinh viên nước ngoài để làm tiêu chuẩn thành tích học, tại Cebu thường xuyên tổ chức kỳ thi TOEFL thật.

TOEFL + ESL phổ biến tại Hoa Kỳ hoặc Canada và các nước khác ở Bắc Mỹ . Khóa

học cung cấp đặc điểm chung của tiếng Anh để cải thiện kỹ năng tiếng Anh . Học viên

có 2 Lớp TOEFL 1:1 và 2 lớp ESL 1:1 gồm các kỹ năng (viết, đọc, nghe và nói), và 2

lớp học nhóm (ngữ pháp-đọc, nghe-nói).

Chương trình học (Điểm TOEFL 30 trở lên):

LớpChương trình
Lớp 1:12 lớp: TOEFL Reading/ Speaking – Listening/Writing

2 lớp: ESL Grammar/ Reading – Speaking/ Listening

Lớp 1:42 lớp: ESL Reading grammar- Listening speaking
Lớp 1:81 lớp Pattern/ Native
Lớp tự chọnPremium class/ Library
2,5h tự học + kiểm tra 30’ mỗi ngày

 

Thời khóa biểu khóa TOEFL + ESL:

Sáng
8:00- 8:501:4: ESL Listening speaking
9:00- 9:501:1: TOEFL Reading/ Speaking
10:00- 10:501:4: ESL Reading Grammar
11:00- 11:50Tự học
Chiều
13:00- 13:501:1: ESL Grammar/ Reading
14:00- 14:501:1: ESL Speaking/ Listening
15:00- 15:501:8: Pattern/ Native
16:00- 16:501:1 TOEFL Listening/ Writing
17:00- 17:50Premium class/ Library
Tối: Không bắt buộc

 

TOEFL Practise

TOEFL giảng dạy với một đội ngũ giáo viên chuyên nghiệp. Học viên có 4lớp TOEFL 1:1 tập trung hơn vào các điểm yếu kém của học viên. Ngoài ra có thêm 2 lớp nhóm, 1 lớp nhóm TOEFL và 1 lớp nhóm ESL. English Fella thường xuyên tổ chức các kỳ thi cho học viên tại trường.

Chương trình học (Điểm TOEFL 40 trở lên):

LớpChương trình
Lớp 1:14 lớp: TOEFL Reading- Speaking – Listening- Writing
Lớp 1:42 lớp: ESL Listening speaking-  TOEFL Reading Grammar
Lớp 1:81 lớp Pattern/ Native
Lớp tự chọnPremium class/ Library
2,5h tự học + kiểm tra 30’ mỗi ngày

 

Thời khóa biểu khóa TOEFL Practise:

Sáng
8:00- 8:501:4: TOEFL Reading
9:00- 9:501:1: TOEFL Speaking
10:00- 10:501:4: ESL Listening speaking
11:00- 11:50Tự học
Chiều
13:00- 13:501:1: TOEFL Listening
14:00- 14:501:1: TOEFL Writing
15:00- 15:501:8: Pattern/ Native
16:00- 16:501:4: TOEFL Reading Grammar
17:00- 17:50Premium class/ Library
Tối: Không bắt buộc