Khóa Gia đình

Khóa Gia đình (Family course) được đào tạo tại cơ sở CG Banilad, dành cho lứa tuổi Junior và người thân.

Junior ESL: Khóa học đặc biệt dành cho trẻ em từ 7 đến 15 tuổi, nhằm giúp củng cố, cải thiện các kỹ năng tiếng Anh tổng quát, hội thoại, phát âm và tăng cường lượng từ vựng thiết yếu. Học viên có thể chọn ra những điểm mà bản thân mong muốn cải thiện ví dụ như ngữ pháp, nói, viết… nhà trường sẽ cung cấp chương trình xoáy sâu vào các điểm yếu đó.

Guardian ESL: Khóa học chỉ giành riêng cho phụ huynh giám hộ con đang theo học tại trường. Phụ huynh có thể chọn một trong các khoá học của trường hoặc chọn khoá học dành riêng cho người giám hộ

Khóa họcLớp học 1:1Lớp học nhóm
Junior ESL5 giờ: Speaking, Listening, Pronunciation, Reading & Writing, Topic Conversation, Vocabulary, Grammar1 giờ: General Conversation, Grammar, Reading
Guardian ESL4 giờ: Speaking, Listening, Pronunciation, Reading & Writing, Topic Conversation, Vocabulary, GrammaKhông có