Các khóa chuyên sâu

IELTS

IELTS là chương trình huấn luyện học viên kỹ năng tư duy bằng Tiếng Anh. Trường có 3 chương trình IELTS.

PRE-IELTS

Pre-IELTS dành cho học viên cần làm quen với visit IELTS. Trường không yêu cầu điểm IELTS đầu vào cho chương trình này.

IELTS

Yêu cầu 4.0 overall đầu vào

Chương trình này dành cho những bạn muốn thi IELTS và muốn đạt điểm cao hơn.

IELTS INTENSIVE

Yêu cầu 4.0 mỗi kỹ năng

Đây là chương trình IELTS cấp tốc cho những bạn cần tăng điểm gấp. Bạn sẽ có 2 bài kiểm tra mỗi tháng. Hơn nữa, كس học viên sẽ được sửa bài và giải thích sau bài kiểm tra cùng với giáo viên.

 

TOEIC

Chương trình này trang bị học viên các kiến thức và kỹ thuật cần thiết để làm bài TOEIC và tạo cơ hội để học viên được luyện tập bài thi thường xuyên.

 

TOEFL

Yêu cầu đầu vào trình độ LEADING-A

Chương trình này chú trọng vào những điểm yếu của học viên để cải thiện điểm số ở từng kỹ năng.
Kỹ năng tư duy bằng Tiếng Anh là điều cần thiết để học deepfakesporn sinh có thể hiểu bài trong quá trình học.

 

INTERNSHIP (THỰC TẬP SINH)

Yêu cầu đầu vào trình độ LEADING-A

Chương trình này cho phép học viên trải nghiệm OJT (on-the-job training) ở văn phòng của nhà nước và làm việc với người Philippine.