KHÓA TOEIC

Khóa TOEIC dành cho học viên muốn học thêm về kỹ năng làm bài thi TOEIC và nâng cao số điểm để đạt được mục tiêu đề ra.

Đặc điểm nổi bật

TSAF (Hệ thống đảm bảo điểm số)

Đảm bảo sự tiến bộ hơn cả mong đợi. Đây là hệ thống kiểm tra, đánh giá và đảm bảo kết quả học tập và sự tiến bộ của học viên từ ngày đầu tiên đến khi kết thúc khóa học.

 

Chương trình học TOEIC Writing & Speaking chuyên biệt

Học viên khóa TOEIC Speaking và Writing không những được trang bị kỹ năng làm bài thi mà còn có thể sử dụng thành thạo tiếng Anh khi làm bài kiểm tra chính thức. Mục đích cuối cùng của khóa học, bên cạnh việc giành được điểm số cao thì khóa học còn hướng đến việc phát triển tất cả các kỹ năng ngôn ngữ khác của học viên, chính những kỹ năng này sẽ giúp học viên có thể ứng dụng khi đi làm.

 

Số lượng bài thi thử không giới hạn

Rèn luyện tạo nên sự hoàn hảo. Trong suốt khóa học, học viên được cung cấp không giới hạn các bài thi thử và các tài liệu luyện tập khác nhằm giúp học viên nâng cao kỹ năng làm bài và chuẩn bị kỹ lưỡng cho kỳ thi chính thức.

 

 

TOEIC Foundation

TOEIC Pro

TOEIC Speaking & Writing

TOEIC Pro Guarantee

Thời gian khóa học

Từ 4 đến 12 tuần

Khai giảng: Thứ hai hàng tuần

Từ 4 đến 12 tuần

Khai giảng: Thứ hai hàng tuần

Từ 4 đến 8 tuần

Khai giảng: Thứ hai hàng tuần

12 tuần cho chương trình đảm bảo (Guarantee)

*Miễn phí thi TOEIC Official Test

@Authorized TOEIC Testing Center

Yêu cầu đầu vào

TOEIC 255-300

Philinter Lvl 201

TOEIC 301-400

Philinter Lvl 201+

TOEIC 405-500

Philinter Lvl 301

*For 600 up:

TOEIC 305- 400 hoặc Philinter Lvl 201+

*For 700 up:

TOEIC 405- 500 hoặc Philinter Lvl 301

*For 800 up: 

TOEIC 505- 600 hoặc Philinter Lvl 301+

Lớp học 1:1

4 lớp mỗi ngày

TOEIC Listening

TOEIC Vocabulary

TOEIC Grammar

TOEIC Reading

TOEIC Listening 1 &2

TOEIC Reading 1 &2

Elective Additional Class:

TOEIC Speaking

TOEIC Writing

TOEIC Listening 1 &2

TOEIC Reading 1 &2

 

TOEIC Listening 1 & 2

TOEIC Reading 1 & 2

Lớp nhóm nhỏ:1:8 học viên

2 lớp mỗi ngày

Speaking/ Discussion

Listening, Writing

Mock Test (Thứ 4 hàng tuần)

TOEIC Integrated 1& 2

Mock Test (thứ 7 hằng tuần)

Pronunciation

Grammar

Mock Test ( Mỗi tháng)

TOEIC Integrated 1 & 2

Mock Test (thứ 7 hằng tuần)

 

Lớp nhóm lớn: 15-30 học viên

2 lớp 1 ngày

Up to 201 Classes

301+ and above Classes

Supplemental Vocabulary

Listening

 

301+ and above Classes