KHÓA TOEIC

Đây là một khóa học rất hiệu quả cho các học viên học TOEIC để đảm bảo rằng học viên được điểm cao hơn trong một thời gian ngắn.

 Thời gian Tiết thứTOEIC (TIC)
LớpChủ đề

Buổi ngày

08:00-17:00

Lớp 1Lớp 1:1Luyện nói TOEIC
Lớp 2Lớp 1:1Luyện đọc TOEIC
Lớp 3Lớp 1:1Luyện đọc TOEIC
Lớp 4Lớp 1:1Ngữ pháp TOEIC
Lớp 5Lớp nhómNghe TOEIC
Lớp 6Lớp nhómNghe TOEIC
Lớp 7Lớp nhómTừ vựng TOEIC
Lớp 8Bắt buộcTự học đọc
Lớp 9Tự chọnTự học

Buổi tối

18:00-20:00

Lớp 10Tự chọnTự học
Lớp 11Tự chọnTự học

 

Lưu ý:

– Chỉ dành cho học sinh trên 15 tuổi.

– Nếu không có cấp độ phù hợp, 2 lớp nhóm sẽ trở thành 1 lớp 1:1.

– Yêu cầu đầu vào: 450 điểm TOEIC hoặc cấp độ OMGE tương đương.

– Một bài kiểm tra thử TOEIC sẽ được thực hiện 2 tuần/ lần.

– Các lớp tự học và các bài tập viết hằng ngày là bắt buộc.

– Học viên không được phép vắng mặt trong bất kỳ lớp học và bài kiểm tra nào.