KHÓA IELTS

Khóa học giúp học viên nâng cao kỹ năng làm bài thi và trang bị cho học viên kỹ năng Tiếng Anh cần thiết để đạt được mục tiêu như học cao học, nhập cư hay làm việc.

 

Đặc điểm nổi bật

Theo dõi quá trình học chuẩn ISAF ( IELTS Score Assurance Framework)

Khung chuẩn IELTS duy nhất đảm bảo cho học viên đạt được số điểm mục tiêu một cách hiệu quả và nhanh chóng. Quá trình học tập của học viên được phân tích, đánh giá và theo sát. Giáo viên đặt ra điểm mục tiêu thiết thực hàng tuần cho học viên. Nhà trường kiểm tra chặt chẽ quá trình tiến bộ của học viên và có những điều chỉnh kịp thời khi cần thiết.

 

Preminum IELTS classes

Các lớp học được thiết kế để cung cấp cho học viên các chiến thuật làm bài thi IELTS cơ bản cho đến các kỹ năng nâng cao trong Tiếng Anh. Điều này để đảm bảo rằng sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ được chuẩn bị kỹ lưỡng cho kì thi chính thức và đồng thời cũng giúp học viên độc lập và chủ động hơn trong việc học Tiếng Anh.

 

Thi thử không giới hạn

Rèn luyện xây dựng sự hoàn hảo. Các tài liệu giảng dạy được cung cấp từ giám khảo của các kỳ thi ITLTS trước. Chúng tôi cung cấp tài liệu thi thử hoàn toàn từ Đại học Cambridge và các kỳ thi chính thức trước.

 

 

IELTS Foundation

IELTS Pro

IELTS Pro Guarantee

Thời gian khóa học

Từ 4 đến 8 tuần

Khai giảng: Thứ hai hàng tuần

Từ 4 đến 12 tuần

Khai giảng: Thứ hai hàng tuần

12 tuần cho chương trình đảm bảo (Guarantee)

Khai giảng: Thứ hai hằng tuần

* Miễn phí thi IELTS Official Test

@Authorized IELTS Testing Center

u cầu đầu vào

IELTS 3.0 hoặc

Philinter Lvl 201+

IELTS 4.0 hoặc

Philinter Lvl 301

* For 5.5: IELTS 4.0 hoặc Philinter Lvl 301

* For 6.0: IELTS 5.0 hoặc Philinter Lvl 301+

* For 7.0: IELTS 6.5 hoặc Philinter Lvl 401

Lớp học 1 thầy 1 trò

(4 lớp mỗi ngày)

IELTS Listening

IELTS Reading

IELTS Writing

IELTS Speaking

IELTS Writing Task 1

IELTS Writing Task 2

IELTS Speaking

1 lớp tự chọn: Vocabulary, Grammar, Pronunciation,Speaking

 

IELTS Writing Task 1

IELTS Writing Task 2

IELTS Speaking

1 lớp tự chọn: Vocabulary, Grammar, Pronunciation,Speaking

 

Lớp nhóm nhỏ

1:8 học viên:

– 2 lớp/ngày cho khóa Foundation

– 4 lớp/ngày cho khóa Pro & Guarantee

IELTS Grammar

IELTS Vocabulary

Mock Test hằng tháng

IELTS Reading 1 & 2

IELTS Listening

IELTS Review

IELTS Mock Test

(Thứ 7 hằng tuần)

IELTS Reading 1 & 2

IELTS Listening

IELTS Review

IELTS Mock Test

(Thứ 7 hằng tuần)

 

Lớp nhóm lớn

15-30 học viên (2 lớp 1 ngày)

Listening & Speaking

News and Trends (CNN, BBC,TED Talk)

Fundamental Vocabulary

Supplemental Vocabulary

 

 

Pattern English ( Elementary to Intermediate)