KHÓA GIAO TIẾP CẤP TỐC

Với thời gian học chỉ từ 1-3 tuần, phù hợp với học viên muốn phát triển trình độ tiếng Anh và kỹ năng nói trong thời gian ngắn. Chương trình ePS được thiết kế kỹ lưỡng để nâng cao tối đa khả năng phát âm và khả năng nói thông qua các hoạt động và bài học với nhiều chủ đề.

 

Đặc điểm nổi bật

Tập trung luyện Pronunciation và Speaking thông qua các bài học

Để đảm bảo học viên sử dụng tiếng Anh hiệu quả hơn trong thời gian ngắn, tất cả các bài học được thiết kế với 70% tập trung luyện khả năng nói lưu loát và 30% khả năng nói chính xác.

 

Kiểm tra kết quả liên tục

Sau mỗi bài học, giáo viên sẽ điền vào đơn đánh giá cá nhân “PPC”- Performance Criteria Checklist ( Các chỉ số đánh giá kết quả học tập), gồm kết quả từng bài học, năng lực ngôn ngữ và bài học nâng cao. Giáo viên sẽ đánh giá sát sao và phản hồi ngay lập tức sự tiến bộ của học viên.

 

Nhanh, hữu ích và hiệu quả

Khóa ePS được thiết kế với các tài liệu học tập và bài học phù hợp với nhu cầu của học viên. Cấu trúc chương trình tạo động lực cho học viên thẩm thấu ngôn ngữ tiếng Anh hoàn toàn và để giao tiếp thực tế một cách tự nhiên và tự tin.

 

Thời gian khóa học

Từ 1 đến 3 tuần

Khai giảng: Thứ hai hàng tuần

Yêu cầu đầu vào

Từ 16 tuổi trở lên

Lớp học 1 :1: 7 lớp mỗi ngày

Spoken Production 1     Spoken Production 2  Interactive Listening

Spoken Interaction 1     Spoken Interaction 2   Interactive Reading

1 Elective Class: Writing, Grammar, Business Subject

Lớp nhóm nhỏ:1:8 học viên

3 lớp mỗi ngày

Pronunciation (BAT/AAT)      Power Multimedia     Research & Reporting

Speaking for Conversation       Listening                     Presentation