KHÓA TIẾNG ANH THƯƠNG MẠI

Business English là khóa học đặc biệt, không chỉ giúp học viên cải thiện tiếng Anh trong công việc mà còn phát triển kỹ năng nơi công sở và làm việc một cách chuyên nghiệp.

 

Đặc điểm nổi bật

Phát triển kỹ năng giao tiếp trong môi trường làm việc

Khóa học giúp học viên phát triển kỹ năng giao tiếp hiệu quả trong công việc và nơi công sở như phát triển các chiến thuật trong việc lên kế hoạch, đánh giá, phân tích và xây dựng, làm rõ và xác nhận cũng như khả năng phân tích và chia sẻ thông tin trong giao tiếp.

 

Khóa học được thiết kế theo yêu cầu

Khóa tiếng Anh thương mại bao gồm: Basic, Advanced, Premier và Focus Study Industry với các lớp học được thiết kế và phù hợp với mục tiêu của các ngành công nghiệp đang phát triển. Các tình huống thực hành, bài học, bài tập được thiết lập bám sát thực tế giúp học viên tiếp cận với các tình huống cụ thể theo lĩnh vực của họ.

 

Kết hợp việc học tiếng Anh và kiến thức chuyên ngành

Tất cả môn học, lớp học và sách chuyên ngành đều được kết hợp trong bài học tiếng Anh để mang lại kết quả nhanh nhất có thể.

 

 

1 on 1 classes

Small group classes

 

Big group classes

 

BASIC BUSINESS

4 Lớp mỗi ngày

Business Vocabulary

(General Business)

Range and Control with Pronunciation Focus

Business Writing and Grammar

Common Used in Business

Patterns Used in Business

Accuracy and Complexity

– Emailing/ Correspondence

– Resume

Business Listening (Audio)

Business Listening with Pronunciation Focus

Business Speaking (Weekly Output)

Effective Socializing

Basic Job Interview

Basic Telephoning

3 lớp mỗi ngày

BU-Talk

Basic Socializing

Business Organizationg

Business Protocols

Products and Services

Basic Meetings

Basic Negotiations

BU-Research and Reporting

Predentation of wide topical range and defending a specific side

 

BU-Speech

Pronunciation for Business

1 lớp mỗi ngày

Premium English

News and Trends

IPA

Basic Vocabulary

Listening- Speaking

ADVANCE BUSINESS

 

4 Lớp mỗi ngày

Business Vocabulary

(General Business)

Business Vocabulary

Range and Control with Pronunciation Focus

Business Listening (Audio)

Business Writing (Weekly Output)

– Emailing/ Correspondence

– Resume

– Organizaation Memo

– Business Report

Business Speaking (Weekly Output)

– Effective Socializing

– Handling a Meeting

– Job interview

– Telephoning

3 lớp mỗi ngày

BU-Talk

Advanced Socializing

Products and Services

Business Meetings

Business Negotiation Techniques

Business Travel and Culture

Business Numbers and Figures

BU-Presentation

Presentation of topical range incorporating business implications

 

BU-Speech

Pronunciation for Business

 

 

1 lớp mỗi ngày

Premium English

News and Trends

IPA

Advance Vocabulary

Listening- Speaking

PREMIER BUSINESS

4 Lớp mỗi ngày

Business Case Study

(Analytical Business)

Company Issues/ Plans/Development Case Study

Multimedia Based

Business Listening (Audio-Visual)

TED Lessons/ CNN/BBC/Documentaries

Business Writing (Weekly Output)

– Emailing/ Correspondence

-Resume

-Organizaation Memo

-Business Report

Business Public Speaking

(Weekly Output)

– Descriptive Speech

– Narrative Speech

– ExpositorySpeech

– Persuasive Speech

4 Lớp mỗi ngày

BU-Talk

International Topical Business Issues

BU-Presentation

Presentation of topical range incorporating business implications

BU- Debate

Debating: Presenting and defending ideas

BU-Article Review

– Harvard Business Review (Business Strategies/ Theories/ Techniques)

– Forbes Articles (Business Facts/ Figures)

– Business Insider (Current Business News)

Không học lớp nhóm

 

Khóa Basic Business

-Phù hợp với học viên còn gặp nhiều hạn chế khi sử dụng tiếng Anh, chưa có học có ít kinh nghiệm trong việc sử dụng tiếng anh tại môi trường làm việc.

– Dành cho học viên có trình độ tiếng anh ở mức cơ bản từ 201 đến 201+ (theo khung chuẩn châu Âu CEFR)

– Toàn bộ 8 lớp học mỗi ngày tập trung làm quen việc sử dụng tiếng Anh trong môi trường làm việc.

Khóa Advanced Business

– Phù hợp với học viên đã có kiến thức nền tảng và có khả năng tự học cùng với kinh nghiệm sử dụng tiếng Anh nơi làm việc.

– Dành cho học viên có trình độ tiếng Anh ở mức trung cấp trờ lên , tối thiếu 301 (theo khung chuẩn châu Âu CEFR)

– Toàn bộ 8 lớp học mỗi ngày tập trung làm quen việc sử dụng tiếng Anh chuyên sâu để điều hành và quản lý.

Khóa Premier Business

– Dành cho học viên có khả năng tự học cao và đã có kinh nghiệm thực tế khi sử dụng tiếng Anh trong môi trường làm việc

– Dành cho học viên có trình độ tiếng Anh ở mức tương đối cao cấp, tối thiểu 301+ (theo khung chuẩn châu Âu CEFR)

– Toàn bộ 8 lớp học mỗi ngày tập trung làm quen việc sử dụng tiếng Anh khi thương thuyết đàm thoại với đối tác nước ngoài.

 

MỘT SỐ KHÓA HỌC BUSINESS KHÁC

 

 

FOCUS STUDY INDUSTRY

FOCUS MEDICAL COURSE

Thời gian học

2 tuần

Khai giảng thứ 2 hằng tuần

4 tuần- 8 tuần

Khai giảng thứ 2 hằng tuần

Yêu cầu đầu vào

Minimum: 201+ hoặc  IELTS3.5 hoặc TOEIC 400

Minimum: 201+ hoặc IELTS3.5 hoặc TOEIC 400

Lớp học 1:1

Focus Industry Vocabulary 1 (Industry of Choice)

Focus Industry Vocabulary 2 (Industry of Choice)

Writing and Correspondence

Lớp học tự chọn (Học viên được chọn 1 lớp)

-Resume and Interview

-Meetings and Negotiation

-Telecommunication

-Advance Speech Class

Medical Vocabulary 1

(FUNDAMENTAL OF MEDICAL PROFESSION)

Medical Vocabulary 2

(MEDICAL HEALTH)

Medical Vocabulary 3

(MEDICAL PRACTICE)

SECOND GENERAL ESL CLASSES

LỰA CHỌN LINH HOẠT

(Sẽ được giáo viên tự vấn sau khi làm kiểm tra)

Lớp nhóm nhỏ

Listening/ Grammar

LỰA CHỌN LINH HOẠT

(Sẽ được giáo viên tự vấn sau khi làm kiểm tra)

Speaking/ Listening

LỰA CHỌN LINH HOẠT

(Sẽ được giáo viên tự vấn sau khi làm kiểm tra)

Reading/ Writing

Research and Reporting

Listening/ Vocabulary

Medical Vocabulary in Use

Speaking/ Listening

LỰA CHỌN LINH HOẠT

(Sẽ được giáo viên tự vấn sau khi làm kiểm tra)

Writing/ Speaking

Research and Reporting

Lớp nhóm lớn

Premium English/ Vocabulary BGC

Premium English/ Vocabulary BGC