KHÓA TIẾNG ANH THƯƠNG MẠI

Khóa học này dành cho những học viên đang có nhu cầu sử dụng tiếng Anh trong công việc hay trong các tình huống trang trọng. Nó được thiết kế cho với các bài đàm thoại xác thực và chuyên nghiệp.

 

Thời gian

 

Khóa học

Tiếng Anh thương mại (BIZ)
LớpChủ đề
Buổi ngày

08:00-17:00

Lớp 1Lớp 1:1Thuyết trình
Lớp 2Lớp 1:1Nói theo chủ đề
Lớp 3Lớp 1:1Giao tiếp chủ đề
Lớp 4Lớp 1:1Hội thoại chủ đề
Lớp 5Lớp nhómThảo luận
Lớp 6Lớp nhómGặp gỡ
Lớp 7Lớp nhómTừ vựng
Lớp 8Bắt buộcTự học đọc
Lớp 9Tự chọnTự học
Buổi tối

18:00-20:00

Lớp 10Tự chọnTự học
Lớp 11Tự chọnTự học

 

Lưu ý: 

– Chỉ dành cho học viên trên 15 tuổi.

– Yêu cầu đầu vào lớp 3 của bài kiểm tra cấp độ OMGE.

– Nếu không có cấp độ phù hợp, 2  lớp nhóm sẽ trở thành 1 lớp 1:1.

– Một bài kiểm tra thử sẽ được thực hiện một lần mỗi tuần.

– Lớp tự học buổi tối cần được đăng ký trước