IDEA CEBU

KHÓA TOEIC CHUYÊN SÂU

Nhập học:

Chuyên sâu: Thứ Hai hàng tuần

Đảm bảo: Ngày cố định hàng tháng

Trình độ: A2 ~, TOEIC 450 ~

Thời lượng tối thiểu: Chuyên sâu: 1 tuần ~

Đảm bảo: 10 tuần ~

 TOEIC CHUYÊN SÂU VÀ ĐẢM BẢO ĐIỂM SỐ

 IDEA CEBU CÓ 2 khóa học TOEIC là Chuyên sâu và Đảm bảo điểm số. Thời lượng tốt thiếu của khóa chuyên sâu là 1 tuần, khóa học cung cấp các tiết học TOEIC một kèm một, trong các lớp nhóm nhỏ (TOEIC Clinic), tập trung chủ yếu vào kĩ năng nghe. Trong các lớp nhóm lớn, học sinh có thể chọn các lớp như Thi thử TOEIC, Sủa bài hoặc Tiếng Anh cơ sở với Bài kiểm tra từ vựng hằng ngày như lớp học tự chọn. Tuy nhiên, tất cả các lớp này sẽ là bắt buộc trong chương trình điểm bảo điểm số.

TOEIC Chuyên sâu

TOEIC chuyên sâu phù hợp cho các học sinh theo học ngắn hạn. Học sinh có thể đăng kí khóa học với thời lượng tối thiểu là 1 tuần. Trong lớp học một kèm một, học sinh có học tập trung từng kĩ năng của TOEIC như đọc hiểu, ngữ pháp, từ vựng, lớp học nhóm nhỏ tập trung vào kĩ năng nghe. Với các lớp lớn, học sinh có thể lựa chọn lớp TA cơ sở, Thi thử TOEIC hoặc lớp Ôn tập.

– Lớp 1:1: 4 lớp (180 phút, bắt buộc)

– Lớp nhóm Nghe TOEIC: 2 lớp (90 phút, bắt buộc)

– Lớp nhóm lớn hoặc lớp Thi thử và Ôn tập: 2 lớp (45 phút, bắt buộc)

– Kiểm tra từ vựng: 1 lớp (30 phút)

Học sinh trình độ A0-A2: bắt buộc

– Sửa chữa từ vựng: 1 lớp (45 phút)

– * Lớp tự chọn: 2 lớp (90 phút)

– Tự học: 2 lớp (90 phút)

TOEIC Đảm bảo điểm sổ

Khóa học kéo dài trong 10 tuần và được thiết kế đặc biệt cho mục tiêu cải thiện trình độ học viên. Học sinh phải tham gia các bài kiểm tra thử bắt buộc, các lớp theo chương trình và hoàn thành các bài luận. Chúng tôi có khóa học chuyên sâu 8 tuần, học viên sẽ tham gia bài kiểm tra chính thức vào tuần thứ 8. Nếu học sinh hoàn thành các yêu cầu trên mà vẫn không thể đạt được mục tiêu, sẽ được hỗ trợ các lớp bổ sung.

– Lớp 1:1: 4 lớp (180 phút, bắt buộc)

– Lớp nhóm Nghe TOEIC: 2 lớp (90 phút , bắt buộc).

– Lớp nhóm lớn hoặc lớp Thi thử và Ôn tập: 2 lớp (45 phút, bắt buộc)

– Kiểm tra từ vựng: 1 lớp (30 phút)

– Sửa chữa từ vựng: 1 lớp (45 phút)

– * Lớp tự chọn : 2 lớp (90 phút )

– Tự học: 2 lớp (90 phút, bắt buộc)

Học sinh phải tham gia bài kiểm tra mục tiêu vào mỗi thứ Bảy

GIÁO VIÊN CHUYÊN BIỆT

Đội ngũ giáo viên TOEIC chuyên biệt

IDEA thành lập đội ngũ TOEIC, với các giáo viên nắm rõ kết cấu, nội dung kiểm tra, cách quản lý thời gian trong TOEIC và các tiết học giảng dạy bởi đội ngũ này.

 TOEIC Chuyên sâu

 – Học sinh phải tham gia bài kiểm tra đầu vào vào ngày thứ Hai, sau khi họ đến nhập học.

– Chỉ học sinh đạt trình độ CEFT A2 hoặc TOEIC 450 mới có thể tham gia khóa học

– Môi 4 tuần, học sinh phải tham gia bài kiểm tra tiến độ (vào thứ Ba) để xác định sự tiến bộ của học sinh.

– Mỗi thứ Ba và thứ Bảy, trường tổ chức các buổi thi thử TOEIC, học sinh có thể tham gia như các lớp tự chọn .

TOEIC Đảm bảo điểm số

– Học sinh phải tham gia bài kiểm tra đầu vào vào ngày thứ Hai, sau khi họ đến nhập học.

– Chỉ học sinh đạt trình độ CEFT A2 hoặc TOEIC 450 mới Có thể tham gia khóa học

 – Mỗi 4 tuần, học sinh phải tham gia bài kiểm tra tiến độ ( vào thứ Ba ) để xác định sự tiến bộ của học sinh.

– Mỗi thứ Ba, trường tổ chức các buổi thi thử TOEIC, học sinh có thể tham gia như các lớp tự chọn.

– Mỗi thứ Bảy, trường có tổ chức thi thử TOIEC mục tiêu, học sinh khóa đảm bảo điểm số phải tham gia.

– Học sinh phải tham gia đầy đủ tất cả các tiết học bao gồm cả bài kiểm tra TOEIC mục tiêu vào thứ Bảy

– Sau 10 tuần nếu học sinh không đạt được số điểm đề ra, học sinh có thể gia hạn khóa học cho tới khi họ đạt được số điểm mong muốn mà không phải trả thêm tiền học phí, nhưng sẽ phải chi trả thêm tiền KTX và chi phí địa phương.

– Vào tuần thứ 8, học sinh sẽ có bài kiểm tra TOEIC chính thức (Không cần đóng thêm tiền lệ phí)

TOEIC ĐẢM BẢO ĐIỂM SỐ

Đảm bảo điểm số TOEIC từ 600 – 900 trong 10 tuần.

Nếu bạn đạt yêu cầu về số điểm theo bảng dưới đây, bạn sẽ đạt được số điểm mục tiêu trong vòng 10 tuần. Sẽ có bài kiểm tra chính thức vào tuần thứ 8. Học phí bao gồm cả lệ phí thi. Đây là khóa học đảm bảo điểm số ngắn nhất tại Philippines.

Điểm đảm bảo

 

Điểm yêu cầu đầu vào

 

600

450

700

550

800

700

900

800

 

Khóa/Môn

1:1

Nhóm nhỏ

Nhóm lớn

Kiểm tra từ vựng

Ôn tập từ vựng

Lớp tự chọn

TOEIC

INTENSIVE

 

 

Viết TOEIC

Đọc TOEIC

Ngữ pháp TOEIC

Từ vựng TOEIC

Nghe TOEIC 1

Nghe TOEIC 2

Tiếng Anh sinh tồn

IELTS

TOEIC

Lớp đa phương tiện

Thi thử và ôn tập

15 câu hỏi mỗi ngày

Sửa bài kiểm tra từ vựng

Ôn tập ngữ pháp CLB Toastmasters Nghệ thuật phim <CLB sức khỏe> Chiều: T2 và 15: Yoga

Tối Thứ 2&3: Yoga

Thứ 4 & 5: Zumba

TOEIC Score Guaranteed

Thi thử và sửa bài

Tham vấn:

Mỗi thứ hai: 7-9pm

(vào giờ tự học)

Thi thử TOEIC bắt buộc.

Mỗi thứ ba:

7-9pm.

Sửa bài

Mỗi thứ bảy 1-5pm.