IDEA CEBU

KHÓA TOEFL CHUYÊN SÂU

Nhập học:

Chuyên sâu: Thứ Hai hàng tuần

Đảm bảo: Ngày cố định hàng tháng

Trình độ: A2 ~ TOEFL 40~

Thời lượng tối thiểu:

Chuyên sâu: 1 tuần~

Đảm bảo: 10 tuần~

TOEFL CHUYÊN SÂU VÀ ĐẢM BẢO ĐIỂM SỐ

IDEA CEBU có 2 khóa học TOEFL là Chuyên sâu và Đảm bảo điển số. Thời lượng tốt thiếu của khóa chuyên sâu là 1 tuần, khóa học cung cấp các tiết học TOEFL một kèm một, trong các lớp nhóm nhỏ (TOEFLClinic), tập trung chủ yếu vào kĩ năng nghe. Trong các lớp nhóm lớn, học sinh có thể chọn các lớp như Thi thử TOEFL, Sủa bài hoặc Tiếng Anh cơ sở với bài kiểm tra từ vựng hàng ngày như lớp học tự chọn. Tuy nhiên, tất cả các lớp này sẽ là bắt buộc trong chương trình điềm báo điểm số.

TOEFL Chuyên sâu

Khóa IOEFL chuyên sâu phù hợp cho các học sinh theo học ngắn hạn. Học sinh có thể đăng kí khóa học với thời lượng tối thiểu là 1 tuần. Trong lớp học một kèm một, học sinh có học tập trung từng kĩ năng của TOEFL như đọc hiểu, ngữ pháp, từ vựng, lớp học nhóm nhỏ tập trung vào kĩ năng nghe. Với các lớp lớn, học sinh có thể lựa chọn lớp TA cơ sở, Thi thử TOEFL hoặc lớp Ôn tập.

– Lớp 1:1: 4 lớp (180 phút, bắt buộc)

– TOEFL Clinic 2 lớp (90 phút, bắt buộc)

– Lớp nhóm lớn hoặc lớp Thi thử và Ôn tập: 2 lớp (45 phút, bắt buộc)

– Kiểm tra từ vựng: 1 lớp (30 phút)

 Học sinh trình độ AO – A2: bắt buộc

– Sửa chữa từ vựng: 1 lớp (45 phút)

– *Lớp tự chọn: 2 lớp (90 phút)

– Tự học: 2 lớp (90 phút)

TOEFL Đảm bảo điểm sổ.

 Khóa học kéo dài trong 10 tuần và được thiết kế đặc biệt cho mục tiêu cải thiện trình độ học viên . Học sinh phải tham gia các bài kiểm tra thử bắt buộc, các lớp theo chương trình và hoàn thành các bài luận. Chúng tôi có khóa học chuyên sâu 8 tuần, học viên sẽ tham gia bài kiểm tra chính thức vào tuần thứ 8. Nếu học sinh hoàn thành các yêu cầu trên mà vẫn không thể đạt được mục tiêu, sẽ được hỗ trợ các lớp bổ sung .

– Lớp 1:1 : 4 lớp (180 phút, bắt buộc)

– TOEFL: 2 lớp (90 phút, bắt buộc)

– Lớp nhóm lớn hoặc lớp Thi thử và Ôn tập: 2 lớp (45 phút, bắt buộc).

– Kiểm tra từ vựng: 1 lớp (30 phút)

– Sửa chữa từ vựng: 1 lớp (45 phút)

– * Lớp tự chọn: 2 lớp (90 phút)

 – Tự học : 2 lớp (90 phút, bắt buộc)

Học sinh phải tham gia bài kiểm tra mục tiêu vào mỗi thứ Bảy

PHƯƠNG PHÁP HỌC TỐI ƯU

IDEA mang đến 12 trình độ khác nhau, mỗi trình độ với một mục đích nhất định nhằm đáp ứng nhu cầu của học sinh. Học sinh có thể chọn chương trình phù hợp với trình độ và lí do học tập. Để đạt được số điểm mục tiêu, chúng tôi tổ chức các lớp một kèm một với các tiết học tập trung chủ yếu vào kĩ năng nói, viết, đọc, nghe và chuẩn bị cho kì thi TOEIC, IELTS và TOEFL. Thêm vào đó, chúng tôi cũng có các lớp nhóm nhỏ và nhóm lớn nơi học sinh có thể luyện tập tiếng Anh thông qua hoạt động mô phỏng, đóng vai và các hoạt động tương tác khác IDEA còn cung cấp các bài kiểm tra thử, học sinh có thể tham gia bất kì lúc nào. Cấu trúc học tập tại IDEA tập trung hoàn toàn vào kĩ năng và số điểm.

TOEFL Đảm bảo điểm số

– Học sinh phải tham gia bài kiểm tra đầu vào vào ngày thứ hai, sau khi họ đến nhập học.

– Chi học sinh đạt trình độ CEFA2 hoặc TOEFL 40 mới có thể tham gia khóa học.

– Mỗi 4 tuần học sinh phải tham gia bài kiểm tra tiến độ (vào thứ Tư ) để xác định sự tiến bộ của học sinh.

– Mỗi thứ Tư, trường tổ chức các buổi thi thử TOEFL, học sinh có thể tham gia như các lớp tự chọn.

– Mỗi thứ Bảy, trường có tổ chức thi thử TOEFL mục tiêu, học sinh khóa đảm bảo điểm số phải tham gia.

 – Học sinh phải tham gia đầy đủ tất cả các tiết học bao gồm cả bài kiểm tra TOEFL mục tiêu vào thứ Bảy.

– Sau 10 tuần nếu học sinh không đạt được số điểm đề ra, học sinh có thể gia hạn khóa học cho tới khi họ đạt được số điểm mong muốn mà không phải trả thêm tiền học phí, nhưng sẽ phải chi trả thêm tiền KTX và chi phí địa phương.

 – Vào tuần thứ 8, học sinh sẽ có bài kiểm tra TOEFL chính thức (Không cần đóng thêm tiền lệ phí)

TOEFL Chuyên sâu

– Học sinh phải tham gia bài kiểm tra đầu vào vào ngày thứ Hai, sau khi họ đến nhập học.

 – Chỉ học sinh đạt trình độ CEFT A2 hoặc TOEFL 40 mới có thể tham gia khóa họ.

 – Mỗi 4 tuần, học sinh phải tham gia bài kiểm tra tiến độ (vào thứ Tư) để xác định tiến bộ của học sinh.

– Mỗi thứ Tư và thứ Bảy, trường tổ chức các buổi thi thử TOEFL, học sinh có thể gia như các lớp tự chọn.

TOEFL ĐẢM BẢO  ĐIỂM SỐ

Đảm bảo điểm số TOEFL từ 6.0 đến 9.0 trong 10 tuần.

Nếu bạn đạt yêu cầu về số điểm theo bảng dưới đây, bạn sẽ đạt được số điểm mục tiêu trong vòng 10 tuần. Sẽ có bài kiểm tra chính thức vào tuần thứ 8. Học phí bao gồm cả lệ phí thi. Đây là khóa học đảm bảo điểm số ngắn nhất tại Philippines.

Điểm đảm bảoĐiểm yêu cầu đầu vào
6.04.0
8.06.0
9.08.0

 

Khóa/Môn1:1Nhóm nhỏNhóm lớnKiểm tra từ vựngÔn tập từ vựngLớp tự chọn

TOEFL

INTENSIVE

Viết TOEFL

Đọc TOEFL

Ngữ pháp TOEFL

Từ vựng TOEFL

TOEFL Clinic 1

TOEFL Clinic 2

Tiếng Anh sinh tồn

IELTS

TOEIC

Lớp đa phương tiện

Thi thử và ôn tập

15 câu hỏi mỗi ngàySửa bài kiểm tra từ vựng

Ôn tập ngữ pháp CLB Toastmasters Nghệ thuật phim <CLB sức khỏe>

Chiều: T2 và 15: Yoga

 Thứ 2&3: Yoga

Thứ 4 & 5: Zumba

TOEFL Score Guaranteed

Thi thử và sửa bài

Tham vấn:

Mỗi thứ hai: 7-9pm (vào giờ tự học)

Thi thử TOEFL bắt buộc.

Mỗi thứ ba: 7-9pm.

Thi thử TOEFL bắt buộc và sửa bài

Mỗi thứ bảy 1-5pm.