IDEA CEBU

KHÓA IELTS CHUYÊN SÂU

Nhập học:

Chuyên sâu: Thứ Hai hàng tuần

Đảm bảo: Ngày Cố định hàng tháng

Trình độ: A2 ~ IELTS 2.5~

Thời lượng tối thiểu:

Chuyên sâu: 1 tuần~

Đảm bảo: 10 tuần~

IELTS CHUYÊN SÂU VÀ ĐẢM BẢO ĐIỂM SỐ

Khóa học IELTS tại IDEA CEBU gốm khóa Chuyên sâu và Đảm bảo điểm số. Khóa chuyên sâu có thời gian tối thiểu là 1 tuần và gồm các tiết một kèm một, trong các lớp nhóm nhỏ IELTS Clinic, các tiết học tập trung chủ yếu vào kĩ năng nghe. Trong các lớp nhóm lớn, học sinh có thể chọn các lớp như Thi thử IELTS, Ôn tập hoặc Tiếng Anh cơ sở với bài kiểm tra từ vựng hằng ngày như lớp học tự chọn. Tuy nhiên, tất cả các khóa học này sẽ là bắt buộc trong chương trình điểm bảo điểm số , Chương trình đảm bảo điểm số sẽ kéo dài trong 10 tuần.

IELTS chuyên sâu

Khóa IELTS chuyên sâu phù hợp cho các học sinh theo học ngắn hạn. Học sinh có thể đăng kí khóa học với thời lượng tối thiểu là 1 tuần. Trong lớp học một kèm một, học sinh có học tập trung từng kĩ năng của IELTS như đọc hiểu, ngữ pháp, từ vựng, lớp học nhóm nhỏ tập trung vào kĩ năng nghe. Với các lớp lớn, học sinh có thể lựa chọn lớp TA cơ sở, Thi thử IELTS hoặc lớp Ôn tập.

– Lớp 1:1: 4 lớp (180 phút, bắt buộc)

– Lớp IELTS Clinic: 2 lớp (90 phút, bắt buộc)

– Lớp nhóm lớn hoặc lớp Thi thử và Ôn tập: 2 lớp (45 phút , bắt buộc)

– Kiểm tra từ vựng: 1 lớp (30 phút)

Học sinh trình độ A0 – A2: bắt buộc

– Lớp Ôn tập từ vựng: 1 lớp (45 phút)

– * Lớp tự chọn: 2 lớp (90 phút)

– Tự học: 2 lớp (90 phút)

IELTS Đảm bảo điểm số

Khóa IELTS chuyên sâu phù hợp cho các học sinh theo học ngắn hạn. Học sinh có thể đăng kí khóa học với thời lượng tối thiểu là 1 tuần. Trong lớp học một kèm một, học sinh có học tập trung từng kĩ năng của IELTS như đọc hiểu, ngữ pháp, từ vựng, lớp học nhóm nhỏ tập trung vào kĩ năng nghe. Với các lớp lớn, học sinh có thể lựa chọn lớp TA cơ sở, Thi thử IELTS hoặc lớp Ôn tập.

– Lớp 1:1: 4 lớp (180 phút, bắt buộc)

– Lớp IELTS Clinic: 2 lớp (90 phút, bắt buộc)

– Lớp nhóm lớn hoặc lớp Thi thử và Ôn tập : 2 lớp (45 phút, bắt buộc)

– Kiểm tra từ vựng: 1 lớp (30 phút)

– Sửa chữa từ vựng: 1 lớp (45 phút)

– * Lớp tự chọn: 2 lớp (90 phút)

Tự học: 2 lớp (90 phút, bắt buộc)

Học sinh phải tham gia bài kiểm tra mục tiêu vào mỗi thứ Bảy

HỌC TẬP TẬP TRUNG

Nội dung khóa học được thiết kế đặc biệt cho việc cải thiện điểm thi IELTS bằng cách hiệu quả và chuyên sâu nhất. Chúng tôi đạt được mục tiêu này bằng việc cân bằng các tiết học nhóm tập trung vào các bài kiểm tra thực hành và sửa bài, với các lớp một kèm một được sắp xếp theo trình độ và số điểm mục tiêu của học viên . Điều này sẽ mang lại sự cải thiện điểm số trong thời gian ngắn nhất.

IETLS Chuyên sâu

– Học sinh phải tham gia bài kiểm tra đầu vào vào ngày thứ hai, sau khi họ đến nhập học.

– Chi học sinh đạt trình độ CEFA2 hoặc IELTS 2.5 mới Có thể tham gia khóa học.

– Mỗi 4 tuần học sinh phải tham gia bài kiểm tra tiến độ (vào thứ Ba) để xác định sự tiến bộ của học sinh.

– Mỗi thứ Ba và thứ Bảy, trường tổ chức các buổi thi thử IELTS, học sinh có thể tham gia như các lớp tự chọn.

IELTS Đảm bảo điểm số

– Học sinh phải tham gia bài kiểm tra đầu vào vào ngày thứ Hai, sau khi họ đến nhập học.

– Chỉ học sinh đạt trình độ CEFT A2 hoặc IELTS 2.5 mới có thể tham gia khóa học.

– Mỗi 4 tuần, học sinh phải tham gia bài kiểm tra tiến độ (vào thứ Năm) để xác định sự tiến bộ của học sinh.

– Mỗi thứ Năm, trường tổ chức các buổi thi thử IELTS, học sinh có thể tham gia như các lớp tự chọn . – Mỗi thứ Bảy, trường có tổ chức thi thử IELTS mục tiêu , học sinh khóa đảm bảo điểm số phải tham gia.

– Học sinh phải tham gia đầy đủ tất cả các tiết học bao gồm cả bài kiểm tra IELTS mục tiêu vào thứ Bảy.

– Sau 10 tuần nếu học sinh không đạt được số điểm đề ra , học sinh có thể gia hạn khóa học cho tới khi họ đạt được số điểm mong muốn mà không phải trả thêm tiền học phí, nhưng sẽ phải chi trả thêm tiền KTX và chi phí địa phương.

– Vào tuần thứ 8, học sinh sẽ có bài kiểm tra IELTS chính thức (Không cần đóng thêm tiến lệ phí)

IELTS ĐẢM BẢO  ĐIỂM SỐ

Đảm bảo điểm số IELTS từ 5.0 đến 7.0 trong 10 tuần.

Nếu bạn đạt yêu cầu về số điểm theo bảng dưới đây, bạn sẽ đạt được số điểm mục tiêu trong vòng 10 tuần. Sẽ có bài kiểm tra chính thức vào tuần thứ 8. Học phí bao gồm cả lệ phí thi. Đây là khóa học đảm bảo điểm số ngắn nhất tại Philippines.

Điểm đảm bảoĐiểm yêu cầu đầu vào
5.04.0
6.05.0
6.56.0
7.06.5

 

Khóa/Môn

1:1

Nhóm nhỏ

Nhóm lớn

Kiểm tra từ vựng

Ôn tập từ vựng

Lớp tự chọn

IELTS

INTENSIVE

 

 

Viết học thuật

Đọc đọc học thuật

Ngữ pháp học thuật

Từ vựng học thuật

Phát âm

IELTS Clinic 1

IELTS Clinic 2

Tiếng Anh sinh tồn

IELTS

TOEIC

Lớp đa phương tiện

Thi thử và ôn tập

15 câu hỏi mỗi ngày

Sửa bài kiểm tra từ vựng

Ôn tập ngữ pháp

CLB Toastmasters Nghệ thuật phim <CLB sức khỏe>

Thứ 2&3: Yoga

Thứ 4 & 5: Zumba

IELTS Score Guaranteed

Thi thử và sửa bài

Tham vấn:

Mỗi thứ hai: 7-9pm

(vào giờ tự học)

Thi thử TOEIC bắt buộc.

Mỗi thứ ba:7-9pm.

Sửa bài

Mỗi thứ bảy 1-5pm.