KHÓA TIẾNG ANH THƯƠNG MẠI

Chương trình này được thiết kế để cho phép học viên đạt được trình độ tiếng Anh thương mại và kỹ năng giao tiếp cơ bản cần thiết cho công việc trong môi trường quốc tế. Tiếng Anh thương mại là ngôn ngữ chung toàn cầu của các ngành nghề và nó khác biệt với ngôn ngữ thông dụng ở cách áp dụng một cách phù hợp trong việc diễn đạt để có thể hiểu được ở bất cứ đâu trên thế giới theo một cách rõ ràng và chính xác. Thông qua chương trình này, học viên sẽ được thực hành và mô phỏng các tình huống kinh doanh thực tế như các chuyến công tác, các cuộc họp và thuyết trình.

Mỗi ngày, học viên sẽ có 4 lớp 1:1 tập trung vào các kỹ năng chính: Nghe, nói, đọc và viết với ngữ cảnh thương maij. Hai lớp nhóm được phân bổ để cung cấp cho sinh viên cơ hội thực hành các kỹ năng thực tế của họ: Thuyết trình, tranh luận, thảo luận và phỏng vấn theo các trường hợp.

Chương trình học khóa tiếng Anh thương mại:

Khóa học

Giao tiếp kinh doanh (giai đoạn 1)

Giao tiếp kinh doanh (giai đoạn 1)

Môn học

Khóa học cho người mới bắt đầu, viết sơ yếu lý lịch, thư kinh doanh và thuyết trình.

Khóa học nâng cao sẽ có hoạt động tranh luận và bài giảng dựa trên tình huống kinh doanh thực tế.

Lớp học bắt buộc

1:1 Thuyết trình kinh doanh       1:1 Viết sơ yếu lý lịch

1:1 Viết thương mại

1:4 Lớp tranh luận dựa trên trường hợp thực tế + Lớp ngữ pháp

Lớp học tùy chọn

–  Lớp học đặc biệt

–  Bài kiểm tra từ vựng bắt buộc (nguồn đến từ ETS TOEIC Voca)

Không bắt buộc

Tự học