KHÓA IELTS, TOEIC, TOEFL, TESOL

IELTS Regular

IELTS là một kỳ thi năng lực tiếng Anh được công nhận toàn cầu được phát triển bởi University of Cam-bridge ESOL Examinations, the British Council và IDP (IELTS Australia)

Đối với các học viên đang cân nhắc học tập và làm việc tại nước ngoài, bài kiểm tra IELTS là một trong những bài kiểm tra giá trị và thách thức nhất. Tại HELP, học viên sẽ được luyện tập và thi thử tại điểm tổ chức thi chính thức để nâng cao điểm thi IELTS bởi HELP là trung tâm khảo thí chính thức được ủy quyền tổ chức kỳ thi IELTS IDP.

Các giáo viên tại HELP đều trải qua các chương trình đào tạo chuyên sâu về IELTS và được yêu cầu đạt mức điểm 8.0. Qua quá trình đào tạo, kết quả đã cho thấy học viên từ các khóa học tại HELP đạt được mức điểm trung bình từ 6.5 tới 7.0 trong thời gian 3 tháng học tập.

Đặc trưng của chương trình:

– Học viên được rèn luyện như hình thức thi chính thức và sẽ làm quen với áp lực thi bài thi.

– Khóa học tập trung vào kỹ năng làm bài giúp học viên nâng cao điểm một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Chương trình đào tạo IELTS Regular:

 

Chương trình Regular

Khóa học

Sơ cấp

Trung- cao cấp

Nội dung

1:1 IELTS Reading /1:1 IELTS Speaking

1:1 IELTS Writing / 1:1 IELTS Listening

1:4 IELTS Reading Group Class

1:4 IELTS Listening Group Class

Nội quy

– Thực hiện thi thử 2 tuần/lần

– Thực hiện kiểm tra từ vựng

– Thực hiện thi thử mỗi tuần

– Thự hiện kiểm tra từ vựng

·  Phỏng vấn đầu vào

·  Thời lượng: tối thiểu 4 tuần

 

IELTS Guarantee

Trước khi đăng ký chương trình, học viên  cần đạt yêu cầu đầu vào. Speaking test 15 phút và writing test 30 phút sẽ được thực hiện thông qua Skype. Ngoài ra, học viên phải nộp điểm thi chính thức (trong vòng 6 tháng) thỏa mãn điều kiện đầu vào hoặc đối với bạn nào đang học cần phải thực hiện bài kiểm tra Mock test để xét trình độ.

Phương án học tập:

Khóa học

Yêu cầu đầu vào

Thời lượng

Lịch thi IELTS

IELTS Guarantee 5.5

IELTS 4.0

Hoặc vượt qua bài kiểm tra Skype Interview

12 tuần

Tuần thứ 10

IELTS Guarantee 6.0

IELTS 5.0

Hoặc vượt qua bài kiểm tra Skype Interview

12 tuần

Tuần thứ 10

IELTS Guarantee 6.5

IELTS Official 6.0

12 tuần

Tuần thứ 10

IELTS Guarantee 7.0

IELTS Official 6.5

12 tuần

Tuần thứ 10

Quy định đảm bảo:

– Nếu không đạt điểm đảm bảo, học viên sẽ được học miễn phí 4 tuần tiếp theo. Chi phí phòng ở và chi phí địa phương học viên tự chi trả.

– Nếu không đạt điểm đảm bảo, học viên sẽ được miễn phí lần thi tiếp theo

Quy định học tập:

– Học viên chỉ được vắng mặt tối đa 2 lớp học hoặc 6 lần muộn học (ít hơn 5 phút) trong toàn bộ thời gian học 12 tuần của chương trình.

– Tham gia đầy đủ kiểm tra từ vựng và bài thi thử hằng tuần (gồm cả thì nói).

– Điểm thi thử hằng tuần của học viên sẽ được theo dõi, nếu điểm thi thử của học viên thấp hơn điểm đầu vào 3 lần, học vien bị loại khỏi khóa đảm bảo.

– Học viên chỉ được vi phạm quy định sử dụng tiếng mẹ đẻ (EOP) 2 lần.

– Học viên phải tham gia ít nhất 1 lớp học đặc biệt và tham gia vào giờ tự học

– Không được vi phạm bất cứ quy định nào tại HELP.

 

TOEIC Basic

Học viên sẽ có 4 lớp học 1:1 với định hướng bài thi (Phát triển kỹ năng học thuật ở 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết) và 2 lớp học nhóm 1:4 tập trung vào việc thực hành các dạng bài thi. Bên cạnh đó, các lớp học đặc biệt sẽ bổ trợ các kiến thức Tiếng Anh liên quan khác cho học viên.

* Học viên bắt buộc phải thực hiện các bài thi thử 2 tuần 1 lần vào tối thứ 6.

Class

TOEIC

Yêu cầu đầu vào

Cấp độ 1: 350 TOEIC

Cấp độ 2: 450 TOEIC

– Học viên được yêu cầu thực hiện phỏng vấn trước khi đăng ký học.

Giờ học

Thời lượng học tập

 (Bắt buộc 8h + Tùy chọn 2h)

Bắt buộc

Lớp 1:1

TOEIC Reading (1h) TOEIC Listening (1h) TOEIC Reading (1h) TOEIC Listening (1h)

 

Lớp 1:4

 

TOEIC Reading (1h) TOEIC Listening (1h)

 

Lớp đặc biệt

 

Tùy chọn Lớp đặc biệt (1h)

 ※Học viên phải học một Lớp đặc biệt

 

Kiểm tra từ vựng

 

Bài kiểm tra (1h)

(Tùy chỉnh theo Cấp độ học viên)

 

Tùy chọn

 

Lớp tùy chọn

 

Tự học (2h)

 Lớp học nhóm ngữ pháp (1h)

 

 

TOEIC Advance

Học viên sẽ có 4 lớp học 1:1 với định hướng bài thi, chiến lược làm bài và 2 lớp học nhóm 1:4 tập trung vào việc thực hành các dạng bài thi. Bên cạnh đó, các lớp học đặc biệt sẽ bổ trợ các kiến thức Tiếng Anh liên quan khác cho học viên.

* Học viên bắt buộc phải thực hiện các bài thi thử hàng tuần.

Class

TOEIC Advance

Giờ học

Thời lượng học tập

 (Bắt buộc 8h + Tùy chọn 4h)

Bắt buộc

Lớp 1:1

Reading (2h)          Listening (2h)

Lớp 1:4

TOEIC Reading (1h)

TOEIC Listening (1h)

Lớp đặc biệt

Lớp đặc biệt (2H)

Kiểm tra từ vựng

Bài kiểm tra (1h)

(Tùy chỉnh theo Cấp độ học viên)

Tùy chọn

 

Lớp tùy chọn

Tự học (2h)

 

 

TOEFL

TOEFL được phát triển bởi America ETS, là một chứng chỉ để đánh giá năng lực tiếng Anh tại cập học Đại học đối với học viên không phải người bản ngữ trước khi học viên nhập học hoặc tốt nghiệp các trường ở Mỹ, Canada, Úc, Anh… Chương trình TOEFL được thiết kế để trang bị cho học viên kỹ thuật và chiến thuật làm bài để đạt mức điểm mong muốn trong khi củng cố và thuần thục tiếng Anh toàn diện thông qua giáo trình được chuyên biệt hóa. Bài kiểm tra TOEFL là thiết yếu đối với các học viên muốn học tập tại các trường đại học ở Mỹ. Được phát triển bởi đội ngũ đào tạo hàng đầu, chương trình đào tạo TOEFL tại HELP sẽ đảm bảo thành công của học viên.

Đặc trưng của chương trình:

– Học viên được rèn luyện như hình thức thi chính thức và sẽ làm quen với áp lực thi bài thi.

– Khóa học tập trung vào kỹ năng làm bài giúp học viên nâng cao điểm một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Chương trình đào tạo TOEFL :

TOEFL Regular

Chương trình đảm bảo đầu ra

Khóa học

Sơ cấp

Trung- Cao cấp

61

70

80

90

100

Yêu cầu

Phỏng vấn đầu vào

TOEFL 40

TOEFL 50

TOEFL 65

TOEFL 77

TOEFL 88

– Điểm chính thức

– Thi thử/ phỏng vấn

Chỉ chấp nhận điểm TOEFL chính thức

Thời lượng

Tối thiểu 4 tuần

8 tuần/ 12 tuần

Nội dung

1:1 TOEFL Reading /1:1 TOEFL Speaking/

1:1 TOEFL Writing / 1:1 TOEFL Listening

1:4 TOEFL Group Class  ( Reading and Listening)

1:1 TOEFL Speaking (2 lớp)

1:1 TOEFL Writing (2 lớp)

1:4 TOEFL Reading Group class (1 lớp)

1:4 TOEFL Listening Group class (1 lớp)

·  Học viên có thể lựa chọn học 4 kỹ năng thay vì 2 kỹ năng lớp 1:1

Nội quy

– Thi thử 2 tuần/lần

– Kiểm tra từ vựng

– Thi thử mỗi tuần

– Kiểm tra từ vựng

– Không được nghỉ học nhiều hơn 2 buổi

– Không được vi phạm nội quy

– Thực hiện thi thử hàng tuần

– Thực hiện kiểm tra từ vựng

Quyền lợi

Không

Nếu không đạt điểm đảm bảo, học viên được miễn phí học phí trong 4 tuần tiếp theo (các chi phí khác tự chi trả).

 

TESOL

Các học viên có cơ hội đạt được kiến thức toàn diện về chuyên môn và chiến lược giảng dạy giúp rèn luyện các kỹ năng liên quan đến Nghe, nói, đọc và viết. Chương trình cung cấp các trải nghiệm thực tế cho học viên để cho phép học thể hiện và áp dụng kỹ năng của mình ngoài đời thực.

Chương trình TESOL tại HELP bao gồm các kế hoạch bài học, quản lý lớp học và các kỹ thuật khác áp dụng ở mọi cấp độ học ngôn ngữ cho mọi lứa tuổi học viên. Vì dạy học và quản lý học sinh là một nhiệm vụ rất phức tạp, khóa học này sẽ đi sâu tất cả các khía cạnh như vậy.

TESOL Regular sơ cấp

Môn học

– 3 lớp ESL tự chọn

– 1:1: Học TESOL: 1 lớp

– 1:4: Lớp nhóm thảo luận (Thuyết trình+ ngữ pháp)

Lớp 1:1

Tổng 4 lớp (45 phút/lớp)

Lớp nhóm

Tổng 2 lớp (45 phút/lớp)

Lớp học Bắt buộc

 

– Lớp học đặc biệt

– Từ vựng và kiểm tra và học theo mẫu

Lớp học tùy chọn

 

Tự học