KHÓA GIAO TIẾP

Chương trình ESL là một chương trình chuyên sâu cho những học viên muốn tham gia nhiều hơn trong các lớp học thông qua việc khám phá nhiều chủ đề và tình huống đời thực để chuẩn bị cho những tình huống quốc tế.

Ngoài ra trường Help còn cung cấp chương trình giao tiếp chuyên sâu cho học viên muốn phát triển kỹ năng nói nhiều hơn so với 3 kỹ năng còn lại. Mỗi ngày, học sinh có 4-5 lớp cá nhân tập trung vào các kỹ năng chính ( Nghe, nói, đọc và viết) trong khi 2 lớp nhóm cho học viên có cơ hội để thực hành kỹ năng nói trước đám đông. Hơn nữa, lớp đọc trực tuyến chuyên sâu sẽ thúc đẩy kỹ năng Đọc- Viết và các lớp đặc biệt sẽ hỗ trợ các kỹ năng liên quan khác.

Chương trình học:

Khóa học

ESL

Speaking Intensive

Đặc trưng

Các lớp học được xây dựng dựa trên TESOL

Các lớp học được xây dựng dựa trên TESOL + Giao tiếp chuyên sâu

Môn học

1:1 Đọc + Nói

1:1 Nghe + Nói

1:1 Viết + Nói

1:1 Nói

1:1 Đọc + Nói

1:1 Nghe + Nói

1:1 Viết + Nói

1:1 Nói (x2)

Lớp 1:1

4 lớp ( 45 phút/ lớp)

5 lớp ( 45 phút/ lớp)

Lớp 1:4

2 lớp ( 45 phút/ lớp)

Bắt buộc

Chương trình đọc chuyên sâu

Lớp học đặc biệt

Bài tập mẫu câu

Không bắt buộc

Tự học

·  Áp dụng cho tất cả trình độ: cấp độ 1- 9

 

Đặc trưng chương trình:

ESL: Chương trình cung cấp các nội dung sau: tiếng Anh đàm thoại, ngữ pháp, đọc, nghe hiểu, viết và từ vựng. Thông qua các khóa ESL, học viên có thể thực hành tiếng Anh hội thoại và các kỹ năng khác cần thiết để giao tiếp trong nhiều tình huống khác nhau.

Speaking Intensive: Khóa học này có chương trình học giống như chương trình ESL nhưng học viên được tăng cường thêm lớp 1:1 giúp nâng cao cơ hội thực hành giao tiếp, học viên sẽ có rất nhiều cơ hội để trò chuyện với các giáo viên.