KHÓA TIẾNG ANH THƯƠNG MẠI

Tiếng Anh chuyên ngành (ESP) được thiết kế cho các cá nhân và tổ chức cần bổ sung kiến thức tiếng Anh chuyên môn. Các khóa học này tập trung vào tiếng Anh dành cho các bổi cảnh thực tế hơn là tập trung vào ngữ pháp hoặc cấu trúc ngôn ngữ. Mấu chốt chính của khóa học là không hề tách rời với các tình huống thực tế. Thay vào đó, khóa học tích hợp những bài học quan trọng cho học viên ứng dụng vào thực tế. Lưu ý: hầu hết sinh viên khóa ESP là những đối tượng đã có kinh nghiệm trong công việc và cần bổ sung kiến thức tiếng Anh trong công việc.

– Đối với các cá nhân đăng ký: Chương trình học sẽ được nhà trường thiết kế kết hợp các lớp nhóm ESL và các lớp 1:1:ESP nhằm giúp học viên cải thiện tiếng Anh chuyên ngành mình đã chọn.

– Đối với các lớp nhóm (ít nhất 4 học viên): Khóa học này được bắt đầu bằng việc đánh giá nhu cầu chung cung cấp từ 4 đến 8 lớp chuyên ngành mỗi ngày.

 

BUSINESS ENGLISH

Khóa học này nhằm giúp cho các học viên nâng cao khả năng đàm phán, thương lượng trong kinh doanh bằng tiếng Anh. Khóa học được thiết kế phù hợp với các bạn làm trong lĩnh vực kinh doanh mong muốn cải thiện các kỹ năng giao tiếp trong vòng 1 đến 4 tuần.

 

Chương trình học:

Khóa học

Lớp 1:1

Lớp nhóm nhỏ

Lớp nhóm lớn

Business English

4 lớp

 Business Vocabulary, Business Writing, Business  Communication, ESL Negotiations

2 lớp

ESL Integrated Grammar, Presentation

2 lớp

Business English, ESL Active Communication

 

Chương trình nâng cao về ngôn ngữ và văn hóa tiếng Anh (ELCA)

ELCA là chương trình 2 tuần được thiết kế để giảng dạy về văn hóa và cách mọi người giao tiếp với nhau thông qua ngôn ngữ tiếng Anh.

Học viên sẽ tham gia lớp học vào buối sáng ESL và sẽ có các buổi thảo luận nhóm và ngoại khóa bên ngoài vào buổi chiều. Dưới những điều kiện nhất định, một số bài học sẽ được giảng bởi các Giảng viên Trường ĐH Philippines (UP). Các chủ đề thảo luận bao gồm: lịch sử, văn hóa, nền kinh tế, văn hóa và tôn giáo nhằm giúp học viên có cái nhìn sâu sắc về Philippines. Các chủ đề này nhằm tạo ra bối cảnh và giúp học viên trong việc giao tiếp trong môi trường đa văn hóa. Các sinh viên sẽ có cơ hội ứng dụng các bài đã học trong các buối dã ngoại và giao lưu với các sinh viên thuộc Trường ĐH Philippines.

Nhà trường kết hợp khóa học này với các giá trị thống nhất của ASEAN về hợp tác quốc tế và hợp tác tích cực. Học viên mong muốn định hình cho học viên trở thành những người cởi mở, có thể tương tác giao tiếp trong môi trường nhiều quốc gia khác nhau. Hơn nữa là có thể giúp học viên có thể chuẩn bị làm việc trong môi trường đa văn hóa. Nói cách khác, ELCA giúp học viên có thể giao lưu văn hóa với các bạn đến từ những quốc gia khác nhau, nhận ra sự khác biệt văn hóa và định hướng bản thân tốt hơn.