KHÓA GIAO TIẾP

Khóa học này nhằm mục đích cải thiện khả năng ngôn ngữ của học viên trên tất cả các khía cạnh bằng cách sử dụng tiếng anh thực tế trong cuộc sống hằng ngày, giúp học viên tập trung vào nhu cầu và sở thích của mình.

Chi tiết

Nội dung

Đặc điểm khóa học

– Các lớp cơ bản học với giáo viên bản ngữ đến từ Mỹ, Canada,Úc,…

– Giáo viên được đào tạo TESOL để dạy được tất cả các lớp

– Đa dạng các loại lớp học

– Cấp độ được đảm bảo tăng hằng tháng và bài kiểm tra quá trình vào cuối mỗi tháng

– Luôn được tư vấn bởi đội ngũ học thuật

– Nhiều lớp học tự chọn: Phát âm, xem phim, nghe nhạc,…

Ngày khai giảng

Thứ Hai hằng tuần

Giờ học

9 giờ/ ngày

Mỗi thứ sáu, thời gian học là 40 phút/ lớp

Yêu cầu khóa học

Placement test

Progress test

Khóa giao tiếp tại CPILS gồm giao tiếp cơ bản và giao tiếp nâng cao- phụ thuộc vào số lớp 1:1 và lớp nhóm khác nhau.

Lớp học

Bắt buộc

Tự chọn

 

1:1

1:4

1:8

1:15

1:N

Giao tiếp cơ bản

3

2

2

1

1

Giao tiếp nâng cao

4

2

1

1

 

 

Thời khóa biểu mẫu khóa giao tiếp:

Giao tiếp cơ bản

Giao tiếp nâng cao

Lớp

Chủ đề

Nội dung

Lớp

Chủ đề

Nội dung

1:1

Everyday English

Kỹ năng nhỏ và bao quát

1:1

Everyday English

Kỹ năng nhỏ và bao quát

1:1

Intensive Reading

Những chiến thuật trong đọc hiểu

1:1

Intensive Reading

Những chiến thuật trong đọc hiểu

1:1

Speaking and Pronunciation

Nhận ra âm và sự tạo thành âm trong tiếng anh

1:1

Speaking and Pronunciation

Nhận ra âm và sự tạo thành âm trong tiếng anh

1:4

Cooperative Learning

Tập tung vào phát âm và tương tác nhóm

1:1

Vocabulary Improvement

Sử dụng từ vựng trong nhiều tình huống khác nhau

1:4

Cooperative Learning

Tình huống tiếng anh hằng ngày

1:4

Cooperative Learning

Tập tung vào phát âm và tương tác nhóm

1:8

General English

Hội thoại chuyên sâu dựa vào bối cảnh

1:4

Cooperative Learning

Tình huống tiếng anh hằng ngày

1:8

General English

Giọng điệu và văn hóa tiếng anh

1:8

General English

Hội thoại chuyên sâu dựa vào bối cảnh

1:15

Listening class

Nhận dạng từ vựng thông qua các tình huống

1:15

Listening class

Nhận dạng từ vựng thông qua các tình huống

1:N

Special class (Pops, Screen English or Speech Improvement)

Tiếp xúc với các tài liệu uy tín trong các lớp nghe nhạc, xem phim hoặc phát âm.

1:N

Special class (Pops, Screen English or Speech Improvement)

Tiếp xúc với các tài liệu uy tín trong các lớp nghe nhạc, xem phim hoặc phát âm.

 

KHÓA PREMIER SPARTA

Cải thiện trình độ tiếng anh của học viên bằng cách áp dụng những điều đã học trên lớp vào tình huống đời sống thực tế.

Chi tiết

Nội dung

Đặc điểm khóa học

– Các lớp cơ bản học với giáo viên bản ngữ đến từ Mỹ, Canada,Úc,…

– Giáo viên được đào tạo TESOL để dạy được tất cả các lớp

– Đa dạng các loại lớp học

– Cấp độ được đảm bảo tăng hằng tháng và bài kiểm tra quá trình vào cuối mỗi tháng

– Luôn được tư vấn bởi đội ngũ học thuật

– Tự học có hướng dẫn (bắt buộc)

Ngày khai giảng

Thứ Hai hằng tuần

Giờ học

12 giờ/ ngày

Mỗi thứ sáu, thời gian học là 40 phút/ lớp

Yêu cầu khóa học

Tất cả các cấp độ

 

Thời khóa biểu khóa Premier Sparta:

Lớp

Chủ đề

Nội dung

1:1

Everyday English

Tăng cường kỹ năng giao tiếp

1:1

Survival English

Nắm các từ và cụm từ cơ bản

1:1

Vocabulary Building

Tăng nguồn từ vựng

1:1

Intensive Reading

Cải thiện các kỹ năng đọc nhanh

1:1

Creative Writing

Tăng cường cách lên dàn ý trong bài viết

1:4

Interactive Learning

Đạt được khả năng giao tiếp tốt

1:4

Interactive Learning

Đạt được khả năng giao tiếp tốt

1:8

General English

Ngôn ngữ trong bối cảnh tự nhiên

1:8

Extensive English

Đạt được tiêu chuẩn cao trong kỹ năng giao tiếp

1:N

Elective classes

Lớp học tự chọn

1:N

Guided review (2 classes)

Hoàn thành bài tập và ôn lại bài học