KHÓA TIẾNG ANH THƯƠNG MẠI

Khóa học được thiết kế cho những học viên mong muốn phát triển, cải thiện kỹ năng tiếng Anh thương mại cho công việc.

Chương trình học:

Khóa học

Lớp học 1:1

Lớp học 1:4

Lớp học tự chọn

Business English

5 giờ

TOEIC Reading, Business Patterns,  Business Lexicon, Business Chat, Presentation.

2 giờ

Business Writing, TOEIC Listening.

3 giờ

* Thời gian học: Tối thiểu là 4 tuần

* Học viên sẽ được học các môn học theo trình độ của bản thân.