KHÓA GIAO TIẾP

Bao gồm có các khóa học: General ESL, Survival ESL, Light ESL, Intensive ESL và Premium ESL. Với mỗi khóa học số lượng lớp học 1:1 khác nhau, tùy vào nhu cầu và mục đích của bản thân, học viên có thể chọn lựa chương trình sao cho phù hợp.

 

GENERAL ESL/ SURVIVAL ENGLISH

Phát triển kỹ năng giao tiếp thực tế thông qua việc luyện tập kĩ năng nghe nói chuyên sâu. Bên cạnh đó, học viên trở nên tự tin hơn khi giao tiếp thông qua việc luyện tập kĩ năng nói với mô hình lớp 1:1 và lớp nhóm.

Chương trình học:

Khóa học

Lớp học 1:1

Lớp học 1:4

Lớp học tự chọn

General ESL/ Survival English

5 giờ

Reading, Basic Vocabulary, Speaking, Pattern & Expressions, Listening.

2 giờ

Writing, Discussion

3 giờ

* Thời gian học: Tối thiểu là 2 tuần

* Học viên sẽ được học các môn học theo trình độ của bản thân.

 

LIGHT ESL

Học viên sẽ được trang bị đầy đủ 4 kỹ năng căn bản là nghe, nói, đọc và viết một cách thuần thục để nâng cao khả năng sử dụng tiếng Anh, tạo sự tự tin khi giao tiếp với người bản ngữ.

Chương trình học:

Khóa học

Lớp học 1:1

Lớp học 1:4

Lớp học tự chọn

Light ESL

4 giờ

Reading, Basic Vocabulary, Speaking, Pattern & Expressions

Không

3 giờ

* Thời gian học: Tối thiểu là 2 tuần

* Học viên sẽ được học các môn học theo trình độ của bản thân.

 

INTENSIVE ESL

Giúp tối đa hóa thời gian học lớp 1:1, đây là điểm mạnh nhất của khóa học này bởi học viên sẽ được cải thiện đáng kể về khả năng giao tiếp của mình thông qua các tình huống hội thoại.

Chương trình học:

Khóa học

Lớp học 1:1

Lớp học 1:4

Lớp học tự chọn

Intensive ESL

7 giờ

Reading, Basic Vocabulary, Speaking, Pattern & Expressions, Listening, Writing, Discussion.

Không

3 giờ

* Thời gian học: Tối thiểu là 2 tuần

* Học viên sẽ được học các môn học theo trình độ của bản thân.

 

PREMIUM ESL

Giúp tối đa hóa thời gian học lớp 1:1, đây là điểm mạnh nhất của khóa học này bởi học viên sẽ được cải thiện đáng kể về khả năng giao tiếp của minh thông qua các tình huống hội thoại.

Chương trình học:

Khóa học

Lớp học 1:1

Lớp học 1:4

Lớp học tự chọn

Premium ESL

9 giờ

Reading, Basic Vocabulary, Speaking (2), Pattern & Expressions, Listening, Writing, Discussion, Comprehension,

Không

3 giờ

* Thời gian học: Tối thiểu là 2 tuần

* Học viên sẽ được học các môn học theo trình độ của bản thân.